Zateplenie fasády

  1. Zateplenie fasády je nutné voliť podľa hrúbky a typu materiálu obvodových stien.
  2. Zateplenie fasády znižuje náklady na vykurovanie budov. Obvodový plášť  má veľkú plochu, preto sa môže veľkou mierou podieľať na tepelných stratách celého objektu.
  3. Tepelná izolácia je pórovitý materiál. V jednotlivých póroch sa nachádza vzduch, ktorý je veľmi dobrý tepelný izolant. V zime chráni tepelná izolácia pred chladom, v lete prehrievaniu. Správne umiestnenie tepelnej izolácie je na vonkajšiu stranu plášťa, ktorý je vystavený chladu.
  4. Každá tepelná izolácia má svoje ideálne miesto použitia. Väčšina tepelných izolácií je aj dobrými akustickými izolantmi.

Odvetrané zateplenie fasády

Zväčša sa tepelná izolácia upevňuje na oceľový alebo drevenný rošt. Prvý hrubší rošt slúži na upevnenie izolácie, a druhý, zvislý slúži na odvetranie. Na  zvyslý rošt sa upevňuje finálna fasáda /napr. z veľkoplošných dosiek/. Táto vzduchová medzera je na bokoch priečelia uzatvorená, a na spodnej a vrchnej hrane otvorená. V tejto medzere prirodzene prúdi vzduch. Tento vzduch je schopný odvádzať vlhkosť či už z tepelnej izolácie alebo muriva. Hlavný dôvod pre odvetrané zateplenie fasády je práve schopnosť odvádzať vlhkosť.

Kontaktné zateplenie fasády

Tepelná izolácia je priamo spojená s murivom alebo inou obvodovou konštrukciou. Na dosiahnutie rovnakého tepelného odporu ako pri odvetranej fasáde postačuje menšia hrúbka tepelnej izolácie. V prípade kontaktného zateplenia je nutné riešiť odvádzanie vlhkosti inak ako obvodovým plášťom      (vzduchotechnicky, pravidelným vetraním…). Výpočet rosného bodu je dôležitým prvkom pre každé zateplenie fasády a je doporučené odborné posúdenie projektantom.

Omietka

Vrchná omietka stavbu chráni pred nepriaznivým vplyvom počasia zároveň jej dáva aj konečný vzhľad. Na výbere omietky okrem iného závisí aj kvalitné zateplenie celej stavby.

Nároky kladené na vonkajšie omietky sú vysoké, pretože musí dlhodobo odolávať vplyvom počasia a chrániť murivo. Pri voľbe omietky teda musíme brať do úvahy nielen jej cenu, ale najmä kvalitu, životnosť a čo možno najviac bezproblémovú údržbu.

Tá správna omietka by mala znižovať náklady na kúrenie, tlmiť hluk, ktorý prichádza zvonku a samozrejme tiež chrániť pred vlhkosťou. Mal by tiež poskytovať ochranu domu pred mrazom a prílišným slnkom.
Vybrať si vlastne môžeme z dvoch druhov minerálnych omietok – prvý je ryhovaná a druhým typom je hladená omietka.

Omietky sa rozmiešavajú iba s vodou a nanášajú sa vo vrstve, ktorá umožňuje vytvorenie potrebnej štruktúry. Samotná štruktúra sa vytvára ešte za mokra pomocou plastových alebo polystyrénových hladítok.

Medzi najčastejšie používané druhy omietok patrí akrylátová, silikátová, silikónová alebo mozaiková.

Silikátová     – ako spojivo obsahuje draselné vodné sklo. Vyznačuje sa vysokou priepustnosťou pre vodné pary, čím zaisťuje priedušnosť omietkového systému. Omietka je vhodná na všetky bežné minerálne podklady vrátane kontaktných zateplovacích systémov s minerálnou vlnou.

Akrylátová    – tenkovrstvová  akrylátová omietka ako hladená omietka sa dodáva v škrabanej alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie i vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne a strojom. Je ochranou a dekoráciou fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, pre rekonštrukcie a na omietky ako konečná vrstva na zatepľovacie systémy. Je odolná proti poveternostným vplyvom,  vysoko hydrofóbna, paropriepustná a umývateľná.

Silikónová    – má zrejme najlepšie vlastnosti, najmä vysokú priepustnosť vodnej pary, nízku nasiakavosť, vysokú odolnosť voči počasiu a schopnosť prekryť vlasové trhlinky v podklade. Je veľmi mikroporézna a používa sa na všetky bežné minerálne podklady a sanačné omietky. Vyznačuje sa vysokou odpudivosťou prachu a samočistiacim efektom.

Mozaiková   – táto omietka ponúka naozaj veľa zaujímavých možností. Tvorí ju zmes farebných kamienkov spojených akrylátovou živicou. Používa sa najmä na povrchovú úpravu soklov alebo ako dekoratívna omietka na miesta s väčším rizikom  otierania alebo zašpinenia steny. Dobre prepúšťa pary, je pružná, odolná voči nárazom a jej najväčším pozitívom je jej vysoký estetický a dekoratívny efekt.

Základný penetračný náter   – je viacúčelový náter pre vonkajšie i vnútorné povrchy, pre následné nátery a omietky a všetky dokončovacie omietky. Používa sa na vylepšenie prídržnosti k podkladu pod omietky. Uľahčuje jednotné sfarbenie finálnej vrstvy, zlepšuje hydrofóbne vlastnosti podkladu.

Špeciálna lepiaca a stierková hmota  – priemyselne pripravená polymér cementová, suchá zmes kremenného piesku presnej granulácie a špeciálnych prísad. Pri príprave pridávame iba vodu. Určené na lepenie fasádnych termoizolačných dosiek a na zhotovenie stierky armovanej sklotextilnou mriežkou pred aplikáciou finálnej omietky.

Sklotextilná mriežka  – používa sa na vytváranie výstužnej vrstvy.Je zložená z obaľovaných sklenných vlákien. Aplikuje sa lepiacou hmotou ako druhá fáza pri zatepľovaní fasád.

Izolovaný sokel

Sokel sa nesmie stať miestom vzniku tepelných mostov, ktoré spôsobujú vznik plesní v interiéri. Na zateplenie sa používajú špeciálne soklové dosky so zníženou nasiakavosťou vyrobené z expandovaného polystyrénu.

Sokel je najlepší vtedy, ak je zabezpečený pred vlhkom. Na to je dobré mu zabezpečiť izoláciu, ktorú je možné realizovať s viacerými materiálmi. Môže ísť napríklad o asfaltové pásy, plastové fólie, hydroizolačné stierky a nátery.
Dôsledkom nesprávne vyriešeného styku sokla s terénom je prenikanie vlhkosti, vznik trhlín a opadávanie omietky. Ideálnou úpravou terénu okolo domu je štrkové lôžko, ktoré dokáže vodu rýchlo vsiaknuť. Ak je okolie spevnené dlažbou, potrebná je väčšia výška sokla, aj päťdesiat centimetrov.

Spevnená plocha musí byť správne vyspádovaná, a to šikmo nadol smerom od domu. Dlažba nesmie pod sokel podchádzať, ale musí byť k nemu tesne prirazená. Zabráni to podtečeniu a následnému zamrznutiu vody, čo by mohlo sokel poškodiť.

Rady ako zateplovať

  • Teplo stúpa nahor. Tepelné straty neizolovaným stropom sú oveľa väčšie, ako stenami alebo oknami. Strop alebo strechu treba izolovať najskôr.
  • Vlhké murivo veľmi dobre vedie teplo. Zle izolovaný dom môže mať rovnaké tepelné straty, ako neizolovaný – to platí pre rodinné domy i paneláky.
  • Všetky bežné stavebné materiály majú vysokú nasiakavosť. Ak je transport vlhkosti smerom von zastavený nevhodnou izoláciou vlhkosť sa hromadí v murive. Vo vlhkom murive nastávajú vhodné podmienky na rozmnožovanie plesní.
  • Správnou skladbou izolácie sa dá postupne vlhkosť z muriva odstrániť. Je potrebná vysoko difúzne otvorená (priedušná) alebo odvetraná fasáda. Na izolovanie sa používajú prírodné materiály, ktoré sú priedušné, trvanlivé a ekologicky šetrné.
  • Sklotextilná sieťka chráni izoláciu pred mechanickým poškodením, bez nej je izolácia vystavená mechanickým vplyvom, ktoré ju zakrátko poškodia alebo úplne zničia. Na kritické miesta fasády je potrebné použiť pevnú (hustejšiu) sieťku.
  • Veľký dôraz treba venovať lištovaniu a sieťkovaniu fasády. Kritické miesta, sú najmä rohy okien a dverí.