Ponúkame Vám:

 • Kompletnú realizáciu zatepľovacích prác s odborne kvalifikovanými pracovníkmi Foto 5
 • Dodanie kvalitných materiálov za výhodné ceny
 • Dodanie kvalitných materiálov aj bez realizácie zatepľovacích prác
 • Lešenie zadarmo
 • Vypracovanie cenovej ponuky zadarmo
 • Pomôžeme Vám pri vybavení štátnej dotácie

 

 

 

 

Stručne o štátnej dotácií na zateplenie rodinných domov

Obyvatelia starších rodinných domov  od budúceho roka môžu  ušetriť tisíce Eur na zateplení svojich domov. Štát bude refundovať výdavky na zateplenie až do 6.500,- Eur. Vyplýva to zo zákona o dotáciách na rozvoj bývania, ktorý začne platiť od začiatku roka 2016.

Podmienky nároku na príspevok:

 • vlastníctvo rodinného domu na území Slovenska využívaného výlučne na bývanie
 • aspoň 10 rokov staré kolaudačné rozhodnutie
 • maximálna podlahová plocha jednopodlažného domu 150 m2 a viacpodlažného domu 250 m2
 • čestné vyhlásenie, že zatepľovanie sa začalo po 31.12.2014
 • žiadna iná štátna podpora na obstaranie alebo zateplenie rodinného domu
 • dotáciu môžete získať aj vtedy, ak ste dom zateplili už v roku 2015

Kto môže požiadať o peniaze

 • občan členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska
 • s trvalým pobytom na území Slovenska
 • vlastník rodinného domu
 • jeden z spoluvlastníkov, ak je dom v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb alebo
 • jeden z manželov, ak dom je v bez podielovom spoluvlastníctve manželov

Výška príspevku

 • Dotácia môže pozostávať z dvoch častí
 • Oprávnené náklady na zateplenie sa budú refundovať do výšky 30% a najviac do 6.000,- Eur
 • Za obstaranie projektovej dokumentácie a vypracovanie energetického certifikátu bude možné získať čosi navyše najviac 500,- Eur

 

Ďalšie informácie nájdete na špecializovanej webstránke ministerstvawww.zatepluj.sk