Murované vs. montované domy (2. diel)

montovany-dom

V predchádzajúcom článku sme sa venovali výhodám a nevýhodám tradičných, murovaných domov z pálenej tehly, ktoré sú na našom území značne rozšírené, majú dlhú tradíciu a dôveru širokej verejnosti. V tomto článku sa bližšie pozrieme na ich alternatívu – montované domy. Na úvod je potrebné uviesť, že kategória montovaných domov je veľmi široká. Z tohto dôvodu nie je možné urobiť univerzálne platný zoznam výhod a nevýhod, ktoré by sa týkali každého montovaného domu.

Všetko sa bude odvíjať od konkrétneho riešenia, materiálu a dodávateľa, pre ktorého sa napokon rozhodnete.

Montované domy môžeme v princípe rozdeliť na dva základné typy – masívne konštrukcie na báze betónu a ľahké konštrukcie na báze dreva.

Domy na báze betónu

Tento typ je vyrábaný z veľkoplošných betónových dielcov s fasádnym izolačným systémom. Medzi výhody takýchto domov patria rýchlosť výstavby, vysoká pevnosť materiálu, statická odolnosť konštrukcie a tepelná a zvuková izolácia. Domy na báze betónu sa prakticky – tak navonok, ako aj vnútri – správajú ako klasické murované domy. Najvýraznejšou nevýhodou je technická náročnosť montáže, ktorá znemožňuje svojpomocnú stavbu domu. Ak sa pre tento typ rozhodnete, ťažká technika a skúsený tím odborníkov sú nevyhnutnosťou.

Domy na báze dreva

Ľahkú konštrukciu takýchto domov tvorí drevený nosný rám s osadenými tepelnými izoláciami, ktorý je opláštený veľkorozmerovými sadrovláknitými alebo sadrokartónovými doskami. Vonkajšia strana obvodovej steny sa už vo výrobe zatepľuje fasádnym polystyrénom a zhotovujú sa základné omietky. Posledná vrstva omietky sa potom nanáša buď ešte vo výrobnej hale, alebo potom až priamo na stavenisku.

Výhody montovaných domov

Pevná cena: Vzhľadom k tomu, že konštrukcia a komponenty montovaných domov sa vyrábajú továrňach a až následne sa dovážajú na stavenisko, výšku celkových nákladov je možné vypočítať vopred v presnej kalkulácii. V porovnaní s murovaným domom máte teda väčšiu istotu, že cena v zmluve bude aj skutočne dodržaná. Nakoľko výstavba je pomerne rýchla a prebieha teda v krátkom časovom období, zužuje sa priestor na pohyb cien na základe zdražovania materiálov, palív či energií.

Obytný priestor: Montované domy majú v porovnaní s tými murovanými takmer o polovicu tenšie steny – a to v prípade niektorých riešení pri zachovaní porovnateľných tepelnoizolačných a zvukovoizolačných vlastností. Vďaka tomu pri rovnakej zastavenej ploche získavate viac úžitkovej plochy, a to podľa niektorých zdrojov až o 10-15 %.

 

Menšia závislosť stavby od počasia: Jednotlivé komponenty montovaných domov sa vyrábajú vo výrobných halách (často už vrátane osádzania okien a dverí a prípravy pre sanitárne rozvody), odkiaľ sa už hotové dovážajú priamo na stavenisko. Tam už výstavba prebieha prevažne nasucho, vďaka čomu odpadá väčšina mokrých procesov, ktoré sú závislé od počasia a ročného obdobia. Množstvo a charakter mokrých procesov, ktorým sa nevyhnete ani v prípade montovaných domov, sa líši v závislosti od konkrétneho riešenia, avšak v porovnaní s klasickým murovaným domom ich je výrazne menej, vďaka čomu stavbu zbytočne nepredlžujú a nepredražujú neovplyvniteľné faktory, ktoré môžu byť veľkým problémom v priebehu časovo náročnejšej výstavby murovaného domu.

Ekologickosť: Nakoľko montované domy na báze dreva využívajú obnoviteľné zdroje (či už ide priamo o drevo, alebo o odpad z jeho spracovania) a sú ľahko recyklovateľné, výhodou tohto riešenia je nesporne jeho ekologickosť.

Nevýhody montovaných domov

Technologická zložitosť: Ako sme spomínali vyššie, montované domy sú technologicky zložitejšie než domy murované, a tak svojpomocné práce neprichádzajú do úvahy. Je preto nevyhnutné najať profesionálnu firmu s robotníkmi zaškolenými pre konkrétny systém. Takýto dom je veľmi citlivý na kvalitné zapracovanie izolácií a počas výstavby sa do stien nesmie dostať žiadna vlhkosť. V prípade potreby uchytenia ťažšieho nábytku, kotla či vonkajšieho satelitu je tieto činnosti potrebné nechať na odborníka, ktorý presne trafí do nosných častí domu a nepoškodí pri tom izolácie. V prípade ťažších predmetov je dokonca nutné spevniť nosnú konštrukciu steny už vo fáze výroby. Jednoducho povedané, v montovanom dome rozhodne nemôžete vŕtať kdekoľvek a každý takýto zásah do steny musí byť vykonaný odborne. Niektoré typy navyše neumožňujú ani dodatočnú polohu rozvodov elektriny, čo značne komplikuje akékoľvek neskoršie zmeny.

Zvuková izolácia: V praxi sa môžete stretnúť s názorom, že montované domy majú horšie zvukovoizolačné vlastnosti než klasické murované. Tie však vo veľkej miere závisia od objemovej hmotnosti konštrukcie. Jednoducho povedané – ťažšie materiály tlmia zvukové vlny lepšie. Nakoľko montované domy bývajú štandardne ľahšie než murované, zvukovoizolačné vlastnosti bývajú v takýchto prípadoch skutočne horšie. Pomocou vhodnej kombinácie materiálov a izolácií je však možné túto nevýhodu vykompenzovať.

Zlá akumulačná schopnosť niektorých konštrukcií: V prípade drevostavieb je potrebné počítať aj s ďalšou nevýhodou, ktorou je zlá akumulačná schopnosť a následne malá tepelná zotrvačnosť. Tieto konštrukcie síce veľmi dobre izolujú, takže po zapnutí kúrenia sa dom veľmi rýchlo vyhreje, avšak pri prerušení dodávky tepla sa znova veľmi rýchlo vychladí. Táto vlastnosť robí najväčšie problémy v lete, kedy sa počas slnečného počasia dom nepríjemne prehrieva. Riešením tohto problému môže byť použitie ťažších materiálov, napríklad vnútornej tehlovej výmurovky či betónovej konštrukcie.

*Na záver by sme chceli zdôrazniť, že tento zoznam nie je univerzálny pre všetky typy montovaných domov a konkrétne vlastnosti budú vždy závisieť od použitých materiálov, zvolených technológií a riešení jednotlivých dodávateľov.

*Nech už sa napokon pri výbere svojho budúceho bývania rozhodnete pre ktorékoľvek riešenie, pevne veríme, že náš článok vám pomôže urobiť tú správnu voľbu, vďaka ktorej budete môcť vybudovať domov podľa svojich predstáv.