Stavebný systém domov energetickej triedy A+ z prvkov stavebného systému Thermo – Block

Cieľom našej spoločnosti je ponúknuť spoľahlivý, izolačný stavebný systém na vysokej technickej úrovni, ktorý plne zodpovedá požiadavkám stavebného trhu.

Našim partnerom je maďarská súkromná spoločnosť Thermo-Block Magyarország Kft, ktorej členovia nadobudli v uplynulých rokoch bohaté skúsenosti v oblasti výroby stavebných prvkov z polystyrénu. Základnou surovinou energeticky úsporného stavebného systému Thermo-block je expandovaný polystyrén (EPS) s názvom Neopor 2400 od nemeckej spoločnosti BASF. Najdôležitejšou vlastnosťou EPS je činiteľ tepelnej vodivosti (W/m2K). Čím je táto hodnota nižšia, tým sú tepelnoizolačné vlastnosti produktu lepšie. Umožňuje to vzduch, uzavretý v bunkách, ktorý neunikne, a vďaka tomu tento energeticky úsporný stavebný systém nestratí svoje izolačné vlastnosti ani plynutím času. Prvky stavebného systému Thermo-Block sú chemicky neutrálne, neobsahujú škodlivé látky a neznečisťujú životné prostredie.

PREČO PRÁVE THERMO-BLOCK?

- 60-70%-ná úspora energie
- Nie je potrebná dodatočná izolácia
- Rýchla, čistá realizácia
- Žiadna kondenzácia vodných pár, nevzniká pleseň
- Tenšie steny, väčšia využiteľná plocha
- Masívna konštrukcia, systém využíva zásady skladačky LEGO
- Presné spoje, tenšia vnútorná omietka

logo

Postup realizácie

Murovací systém Thermo - Block - murovacia tvárnica:

Nepotrebuje špeciálne základy, realizácia je možná na akúkoľvek tradičnú konštrukciu (napr. základovú platňu). Pod prvý rad sa ukladá izolácia proti zemnej vlhkosti a pare. Pri presnom nastavení prvého radu je potrebné dbať aj na precízne vodorovné a zvislé uloženie tvárnic. Tvárnice ukladáme od rohu stavby, po fixovaní vyplníme do polovice betónom a následne spresníme uloženie. Po prvom rade spájame tvárnice po troch radoch a zabetónujeme ich do polovice posledného radu. K vyplneniu odporúčame betón triedy minimálne C12/15X0 Dmax 16mm - S3. Pri vytváraní rohov a ukončení stien používame koncové diely a murovacie tvárnice zároveň.             V rohoch tvárnice vyrežeme aby betón mohol vyplniť celý priestor.

thermo block murovacia

Prekladová tvárnica Thermo - Block:

Prekladové tvárnice ukladáme priamo za sebou na vopred pripravené podpery. Prekladové tvárnice sú uložené minimálne 25 cm po oboch stranách a zo spodnej strany je potrebné presahy vyrezať v záujme dosiahnutia spojitosti väzby betónu a stenovej konštrukcie.

prekladova tvarnica

Vencová tvárnica Thermo - Block:

Vencové tvárnice sa spájajú s posledným radom stenovej konštrukcie. V rohoch je potrebné ich rezať pod 45 stupňovým uhlom a pri betónovaní zabezpečiť ich fixáciu. Vencové tvárnice sa odporúča podoprieť.

vencova tvarnica

Stropný systém Thermo - Block:

Pri realizácií stropnej konštrukcie v prvom kroku pripravíme podperu, potom nasleduje polystyrénová vložka a následne rebrovaná výstuž monolitického trámu. Po uložení kari rohoží nasleduje vyplnenie stropu betónom a vyhotovenie venca v rámci jednej pracovnej fázy. Vyhovuje aj na prekonanie väčších rozponov.

 

 

 Stropny system

 

Stavebné prvky systému THERMO – BLOCK a ich rozmery

thermo-block-szorolap_a5_8_old-SLO.inddthermo-block-szorolap_a5_8_old-SLO.indd

Keď Vás naša ponuka zaujala neváhajte nás kontaktovať, alebo navštívte nás osobne v našej kancelárií.