Získajte ideálne riešenie Vášho bývania

DOM NA KĽÚČ – prečo je výhodné zvoliť tento spôsob na výstavbu domu?

Tento spôsob výstavby vhodné zvoliť vtedy, keď nie ste schopní množstvo stavebných prác vykonať vlastnými silami z dôvodov časových, odborných alebo za pomoci príbuzných.  Vyhnite sa zbytočnej námahe a stresu. Keďže stavebná firma preberie väčšinu činností spojených s výstavbou domu, vy sa môžete venovať svojej práci, rodine, prípadne iným aktivitám. Zverte stavbu profesionálom - ušetríte tak čas aj náklady. Zabezpečíme Vám všetko,  od projektu rodinného domu až po spoľahlivých a overených dodávateľov. Vďaka tomu môžeme garantovať dodržanie ceny pri stavbe domu na kľúč podľa typového projektu. Výstavba rodinného domu na kľúč má výhodu aj v tom, že dodávateľská firma ručí za komplexnosť dodávok a poskytuje záruku za dielo. Na celý priebeh stavby dohliada stavebný dozor. Kontroluje dodržiavanie stavebných predpisov a noriem, používanie certifikovaných stavebných materiálov a nie v poslednom rade kontroluje aj vedenie stavebného denníka. Dom na kľúč preto nie je len pohodlné riešenie, ale aj mimoriadne výhodné.

 

V rámci realizácie zabezpečíme nasledovné služby: 

 • Získanie stavebného povolenia
 • Poradenstvo pri zvolení vhodného projektu domu podľa potreby
 • Podľa potreby vybavíme najvýhodnejší hypotekárny úver
 • Vypracovanie cenovej ponuky na základe projektovej dokumentácie a dodaného výkazu výmer
 • Konzultácia pri výbere stavebných materiálov
 • Dodávka všetkých stavebných materiálov
 • Konzultačné služby
 • Vytýčenie stavby
 • Vedenie stavebného denníka
 • Stavebný dozor
 • Kompletná výstavba od základov

Využite výhody stavby rodinného domu na kľúč

 • rýchlejšia realizácia stavby
 • garancia dodržania ceny
 • jasné podmienky a zmluvná záruka
 • profesionálne prevedenie všetkých prác a kvalitné materiály

Rozsah prác stavby na kľúč zahŕňa:

 • rozsah prác holodomu (viď dole)
 • maliarske práce
 • obkladačské práce
 • podlahárske práce
 • obloženie schodiska drevenými doskami
 • nátery drevených a kovových vonkajších konštrukcií
 • interiérové dvere so zárubňou
 • zariaďovacie predmety: umývadlo, vaňa, WC
 • vypínače, zásuvky

Hrubá stavba rodinných domov
Pri hrubej stavbe realizujeme najmä pozemné práce a kompletnú konštrukciu. Dom je tak hotový od základnej dosky až po uloženie strešnej krytiny. Dĺžka realizácie je pritom určená zložitosťou projektu a prípadnými úpravami. Ako zhotoviteľ stavby zodpovedáme za časovú harmonizáciu prác a zabezpečenie plynulého priebehu stavby.

Rozsah prác hrubej stavby zahŕňa:

 • zemné práce
 • štrkový podsyp pod základy
 • základové konštrukcie
 • základová doska za betónu vystužená sieťovinou
 • hydroizolácia proti zemnej vlhkosti z asfaltových pásov
 • obvodové nosné murivo
 • vnútorné nosné murivo
 • vnútorné deliace priečky
 • stropné konštrukcie z betónu
 • zateplenie vonkajších konštrukcií
 • strešná konštrukcia
 • klampiarske konštrukcie
 • komínový systém

Rozsah prác výstavby holodomu zahŕňa:

 • rozsah prác hrubá stavba
 • plastové okná a vchodové dvere
 • inštalačné práce - vodovod, kanalizácia, elektroinštalácia
 • omietky
 • tepelná izolácia podláh
 • betónová mazanina podláh vystužená sieťovinou
 • tepelná izolácia strechy
 • sadrokartónový pohľad v podkroví s parozábranou
 • kotol a vykurovacie telesá
 • zateplenie obvodových konštrukcií fasádnym polystyrénom
 • fasádna tenkovrstvová omietka

Realizácia rekonštrukčných prác

V obore rekonštrukčných prác zabezpečuje naša spoločnosť:

 • rekonštrukcie rodinných domov
 • rekonštrukcie bytových priestorov
 • kancelárskych a komerčných priestorov   

Všetky rekonštrukčné práce zabezpečujeme formou:

 • modernej technológie suchej výstavby
 • klasickými murárskymi technológiami
 • obkladačskými a maliarskymi prácami
 • formou komplexnej dodávky technického zabezpečenia domov a budov

Zateplovanie budov
Zateplenie realizujeme formou kontaktných i odvetrávacích zateplovacích systémov pre rodinné a bytové domy, ale tiež pre administratívne a priemyselné budovy. Naši špecializovaní pracovníci sú pravidelne preškolení u renomovaných a certifikovaných výrobcov fasádnych systémov.

Sádrokartónové systémy
Pri sádrokartónových systémoch realizuje naša spoločnosť všetky konštrukcie predovšetkým od výrobcov KNAUF a RIGIPS,.
Realizujeme teda najmä:

 • obklady podkrovia
 • kazetové podhľady
 • priečky, podhľady, predsteny
 • podlahové konštrukcie a ďalšie

house
content_03-1024x574
content_01-1024x574
rd_oldza_69
strechy_08
048
vymena_okien_13_24
10