Zateplenie fasády kontaktným spôsobom

Vonkajšie zateplenie kontaktným spôsobom je najpoužívanejšou formou zateplenia, pri ktorej sa najčastejšie využívajú tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS). Táto technológia umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať sendvičové steny s výbornými parametrami. Výhoda kontaktného zateplenia spočíva aj v tom, že sa dá rýchlo a jednoducho aplikovať nielen pri novostavbách, ale v rámci rekonštrukcie.

Ako postupovať a čo všetko treba zohľadniť? 

Pri zateplení fasády nie je dôležitý len správny technologický postup, ale aj výber vhodnej izolácie, pričom kľúčovým parametrom nie je iba jej hrúbka. Rovnako dôležité je všímať si jej kvalitu, teda tepelnoizolačné vlastnosti, že ako dobre vedie materiál teplo.

Fázy zateplenia fasády:

 

images1. Príprava podkladu.  Izolačné dosky je možné lepiť len na súdržný, dostatočne pevný a rovný podklad bez prachu a iných nečistôt. Povrch fasády sa odporúča umyť tlakovou vodou a penetrovať, prípadne vyrovnať novou omietkou. Rovinnosť podkladu by mala byť maximálne 20mm/m, pri použití minerálnych dosiek s kolmým vláknom maximálne 10mm/m. Zároveň je nutné demontovať všetky zariadenia, ktoré sa nachádzajú na fasáde, a označiť elektrické káble, aby nedošlo k ich poškodeniu kotvami.

2. Založenie fasády. Na založenie fasády sa najčastejšie používa certifikovaný soklový profil s odkvapovým nosom, ktorý by mal spĺňať  atest podľa aktuálne platnej požiarnej normy. V súčasnosti sú v ponuke aj kovové či plastové lišty, ktoré z požiarneho hľadiska plne vyhovujú. Plastové profily majú navyše tú výhodu, že nevytvárajú tepelný most ani výrazne nedilatujú. Fasádu je možné založiť aj na drevenú latu, predstavuje to ale prácnejšie riešenie.

images3. Lepenie dosiek. Penový polystyrén sa rovnako ako minerálna izolácia s pozdĺžnymi vláknami lepí iba po obvode a v niekoľkých vnútorných bodoch tak, aby kontaktná lepená plocha predstavovala minimálne 40% . Niektoré druhy izolácií, napríklad minerálna izolácia z kolmých vláken, sa vždy lepia celoplošne. Jednotlivé dosky sa vždy lepia tesne na seba zdola nahor, v niektorých prípadoch je možné vynechať kotvenie rozperkami tzv. hmoždinkami.

4. Kotvenie rozperkami. Po nalepení dosiek a primeranom vytvrdnutí lepidla (minimálne 24 hodín) sa jednotlivé dosky prebrúsia brúsnym hladidlom tak, aby sa odstránili prípadné drobné nerovnosti. Po prebrúsení sa dosky následne ukotvia tanierovými kotviacimi rozperkami. Množstvo, dĺžka a umiestnenie rozperiek na ploche a pod či nad výstužnou sieťovinou vyplývajú z projektovej dokumentácie podľa platnej normy a odporúčaní výrobcu.

5. Ochrana hrán a izolácie pri montáži. Nárožné aj všetky ostatné hrany sa musia pri zateplení fasády vystužiť špeciálnymi profilmi alebo zdvojením výstužnej sieťoviny v prípade menej náročných aplikácií. V prípade okien a dverí sa realizuje diagonálne spevnenie v rohoch pruhom tkaniny s rozmermi asi 300 x 500 mm, ktorý zabezpečí prenesenie zvýšeného napätia v týchto miestach. Pri použití grafitového polystyrénu je nevyhnutné počas aplikácie ochrániť dosky pred priamym slnečným žiarením, napríklad použitím ochranných plachiet na lešení.

index6. Penetrácia podkladu. Penetrácia slúži na zníženie a zjednotenie nasiakavosti výstužnej vrstvy, aby sa následne mohli bezproblémovo realizovať tenkovrstvové omietky. Do penetračného náteru je možné pridať farbu v odtieni výslednej povrchovej úpravy alebo priamo kúpiť farebný, čo je vhodné najmä v prípade, ak ste sa rozhodli pre fasádu výraznej farby. Vždy pritom postupujte podľa pokynov výrobcu penetrácie a omietky, ktoré ste sa rozhodli použiť.

7. Základná (výstužná) vrstva. Realizuje sa spravidla jeden až tri dni po ukončení lepenia tepelnoizolačných dosiek, respektíve ich ukotvení rozperkami. Vystuženie základnej vrstvy sa realizuje fyzicky – plošným zatlačením sklenenej sieťoviny do vopred nanesenej stierkovej hmoty na tepelnoizolačnej vrstve. Stierková hmota, ktorá prestúpi cez oká sieťoviny, sa následne uhladí. Sieťovina sa do stierkovej hmoty spravidla ukladá zhora nadol s presahom najmenej 100 mm. V miestach, kde sa stretajú rôzne druhy tepelnej izolácie, alebo v miestach s vysokými požiadavkami na odolnosť izolácie proti prerazeniu sa odporúča výstužnú sieťovinu zdvojiť.

07_weber-69488. Povrchové úpravy. Na povrchovú úpravu stien sa v prípade kontaktného zatepľovacieho systému najčastejšie používanú ušľachtilé tenkovrstvové omietky – akrylátové, silikónové, silikátové a silikón silikátové. Jednotlivé druhy sa líšia svojimi vlastnosťami, predovšetkým priepustnosťou vodných pár, pružnosťou, spracovateľnosťou či odolnosťou proti riasam. Pri ich ručnom nanášaní a následnom štruktúrovaní sa používajú výhradne hladidlá z nehrdzavejúcej ocele, prípadne plastu.

 

 

 

 Pri zateplení fasády máte na výber z dvoch základných materiálov – minerálnej vlny a polystyrénu. Kedy ktorý z nich zvoliť a aké možnosti ponúkajú?

Minerálna vlna

Je izolačný materiál, ktorý pozostáva z anorganických vlákien prírodného alebo syntetického pôvodu. Delí sa na kamennú a sklenú vlnu.

 • Kamenná vlnaimages

Medzi hlavné suroviny používané na výrobu minerálnej  kamennej vlny patria čadič, diabas, ďalšie vyvreté horniny a vysokopecná troska. K nosným výhodám materiálu patrí veľká pevnosť, požiarna odolnosť a schopnosť prepúšťať vodné pary. Na fasády sa dá použiť v kontaktných i odvetraných systémoch, pričom všetky dosky z kamennej vlny sú hydrofobizované, a teda odolné proti krátkodobej vlhkosti. Spravidla sa používajú vo výške 30 cm nad zemou, keďže v nižšie položených miestach by sa mal používať materiál dlhodobo odolný proti vode – extrudovaný alebo  perimetrický polystyrén. V prípade, že kamenná vlna pri montáži na fasádu zmokne, vo väčšine prípadov postačí nechať izoláciu dostatočne vyschnúť a následne naniesť ďalšie vrstvy zatepľovacieho systému, ktoré ju ochránia pred zrážkami aj vzdušnou vlhkosťou.

 • Sklená vlnaimages

Izolácia zo sklenej vlny sa vyrába z piesku a až 80% recyklovaného skla, vďaka čomu znižuje sa dosah odpadového skla na životné prostredie. Medzi hlavné výhody sklenej vlhy patria výborné tepelno- i akustickoizolačné vlastnosti a nehorľavosť. K ďalším plusom materiálu patrí aj schopnosť komprimácie (až päťnásobná), ktorá sa využíva predovšetkým v prípade kotúčov mäkkej izolácie. Tie sa využívajú napríklad na zeteplenie podkrovia a do fasádnych systémov nie sú veľmi vhodné. V prípade odvetraných fasádnych systémov sa používajú dosky s vyššou objemovou hmotnosťou, pri kontaktnom zateplení sa sklená vlna štandardne nepoužíva.

Výhody minerálnej vlny

 • tepelnoizolačné vlastnosti
 • požiarna ochrana – v porovnaní s EPS pri jej použití neplatia žiadne výškové obmedzenia
 • nízky difúzny odpor – dobrá priepustnosť vodných prá
 • akustické vlastnosti – pohlcuje zvuk
 • pevnosť pri fasádnych kamenných vlnách – sú niekoľkonásobne pevnejšie ako mäkké sklené vaty, dajú sa jednoducho omietať aj obkladať
 • ekologická a hygienická neškodnosť

Polystyrénimages

Ďalšou možnosťou pri zateplení fasády kontaktným spôsobom sú tepelnoizolačné dosky z penového polystyrénu. V ponuke nájdete expandovaný, expandovaný perimetrický a extrudovaný polystyrén, ktoré sa vzájomne líšia vlastnosťami i použitím.

Penový expandovaný polystyrén

Expandovaný polystyrén (EPS) sa vyrába vypeňovaním pevných perál speňovateľného polystyrénu pôsobením sýtej vodnej pary do blokov, ktoré sa následne režú na jednotlivé dosky. Počas tohto procesu sa zväčší objem jednotlivých perál 20- až 50- násobne a vo vnútri  každej z nich sa vytvorí veľmi jemná bunková štruktúra.  EPS obsahuje až 98% vzduchu a je charakteristický svojou bielou farbou. Medzi jeho hlavné výhody patria ľahkosť, dobré mechanické parametre a cenová dostupnosť. Na fasádach sa používajú iba pri kontaktnom zateplení od výšky 30 cm od zeme do výšky, ktorú povoľujú aktuálne platné požiarne predpisy, alebo v rámci sendvičového muriva. Svoje počiatočné izolačné vlastnosti si zachováva počas celej životnosti. Čoraz populárnejší je polystyrén s prídavkom grafitu, vďaka ktorému získava materiál až o 20% lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, pričom si zachová všetky ostatné parametre. Tento druh polystyrénu je charakteristický svojou sivou farbou.

Penový expandovaný perimetrický polystyrén

Podobne ako klasický expandovaný polystyrén vzniká aj perimetrický speňovaním perál speňovateľného polystyrénu, v tomto prípade ale do foriem. Táto technológia umožňuje intenzívnejšie zvarenie perál, vďaka čomu sa dosiahne nižšia nasiakavosť ako pri bežnom bielom či sivom EPS. Tieto izolačné dosky sa používajú na zateplenie soklov a spodnej stavby.

Penový extrudovaný polystyrén

Na výrobu extrudovaného polystyrénu (XPS) sa používa podobná surovina ako na EPS, rozdielny je ale spôsob vypeňovania  – XPS sa vyrába tzv. extrúziou, teda vytláčaním. Medzi nosné výhody patrí vysoká pevnosť a minimálna nasiakavosť. Na fasádach sa extrudovaný polystyrén používa na izoláciu sokla, hlbokých podzemných stien, prekladov a  tepelných mostov. Podobne ako pri EPS je možné do materiálu pridať grafit a tým zvýšiť jeho tepelnoizolačné vlastnosti.

Výhody polystyrénu

 • tepelnoizolačné vlastnosti – najmä v prípade nových grafitových materiálov
 • mechanické vlastnosti
 • jednoduchá aplikácia
 • minimálne hmotnosť
 • nízka nasiakavosť
 • v súčasnosti dostupný iba v samozhášavom vyhotovení – zvýšená požiarna bezpečnosť
 • ekologická a zdravotná neškodnosť
 • dobrý pomer cena/výkon

U nás môžte nakúpiť celý sortiment horeuvedených materiálov na zateplenie domov (polystyrén, minerálna vlna, lepidlo, hmoždinky, omietka) už aj na splátky cez spoločnosť QUATRO.