Výberom vhodnej hydroizolácie ochránite dom pred vlhkosťou a vodou

Pred výstavbou rodinného domu je potrebné posúdiť základové pomery stavebného pozemku, na ktorom sa chystáte stavať. Je totiž rozdiel, či budete realizovať základy alebo spodnú stavbu na parcele s alebo bez vysokej hladiny spodnej vody.

Návrh a výber spoľahlivej hydroizolácie je veľmi dôležitý, stavitelia rodinných domov by ho nemali zanedbávať. Proti zemnej vlhkosti, stekajúcej, tlakovej vode a nebezpečnému radónu ochránia spodnú stavbu len kvalitné materiály.

Plastové fólie

Pokiaľ ide o izolovanie spodnej stavby, stavitelia majú na výber voľne kladené plastové fólie alebo systémy s asfaltovými pásmi. Nevýhodou plastových fólií je malá hrúbka, náročnosť kladenia a zložité zhotovenie detailov. V prípade poruchy sa poškodenie fóliovej izolácie spodnej stavby nedá lokalizovať, voda pod izoláciou často putuje a vyteká na úplne inom mieste, ako je porucha. Tenké fóliové izolácie sú takisto veľmi náchylné na mechanické poškodenie v priebehu výstavby.

Asfaltované pásyizolacia2

Ďalšou možnosťou sú asfaltované pásy, ktoré sa plnoplošne natavujú. Voda sa pod nimi nemôže voľne pohybovať, čo dáva možnosť presnejšej lokalizácie prípadného poškodenia. Kvalitné asfaltované izolácie majú v porovnaní s fóliovými izoláciami dvojnásobnú hrúbku a riziko mechanického poškodenia izolácie v priebehu výstavby je mnohonásobne nižšie. Vlastnosti asfaltovaných pásov závisia od druhu a materiálu nosnej vložky a od typu asfaltovej krycej hmoty. Asfaltovaný pás by mal mať dostatočnú hrúbku a pevnú nosnú vložku, aby bol dostatočne odolný. Podľa typu krycej hmoty rozlišujeme pásy z asfaltov oxidovaných a asfaltov modifikovaných. Odporúča sa používať asfaltované pásy z asfaltu modifikovaného kaučukom, lebo ich kvalita je neporovnateľne vyššia a životnosť niekoľkonásobne dlhšia – v porovnaní s pásmi z oxidovaného asfaltu.

Modifikované asfaltované pásy sa vyrábajú z asfaltu, ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry alebo plastoméry. Pridaním elastoméru (kaučuk/SBS) sa pásy stávajú elastickými, majú vynikajúcu pružnosť a tvárnosť, lepšiu odolnosť pri nízkych teplotách a majú oveľa dlhšiu životnosť ako klasické pásy z oxidovaného asfaltu. Oproti fóliám majú asfaltované pásy výhodu, pretože sa dajú použiť ako dvojvrstvový systém, majú oveľa väčšiu hrúbku a sú pevne spojené s podkladom. Veľký pozor treba dávať na správnu aplikáciu hydroizolácie na základy domu. Asfaltované pásy sa používajú na hydroizoláciu v rámci systémových riešení spolu s penetračným náterom a drenážnou vrstvou.

Spodná voda na pozemku – áno či nie?

Ak sa na pozemku nenachádza spodná voda, je potrebné ochrániť základy rodinného domu len proti zemnej vlhkosti, čo je relatívne nenáročné na aplikáciu a takisto finančné náklady nie sú vysoké. Postačí aplikovať jednu vrstvu hydro­izolácie (presnejšie: penetračný náter + jedna vrstva asfaltovaných pásov). Ak sa na pozemku nachádza spodná voda (stekajúca alebo tlaková voda), realizácia je podstatne náročnejšia a finančne nákladnejšia. Bude potrebné aplikovať aspoň dve vrstvy asfaltových pásov (presnejšie: penetračný náter + dve vrstvy asfaltovaných pásov).

Tekuté hydroizolácie

Tekuté hydroizolačné nátery možno použiť na izoláciu základových konštrukcií, ktoré sa nachádzajú nad aj pod úrovňou terénu. Výhody tekutých hydroizolačných náterov, akými sú aplikácia za studena a bez škár, väčšia efektivita, možnosť jednoducho izolovať členité plochy a pod., platia aj pri izolácii spodnej stavby pod úrovňou terénu. Na spoľahlivú ochranu pred tlakovou vodou však treba zvoliť vhodný systém (napríklad Plastimul 2K Super, ktorý je odolný aj proti radónu).

Problémy pri použití nesprávneho typu izolácie alebo postupu zhotovenia

Spodná voda najčastejšie preráža cez zle zrealizované spoje hydroizolácie na základoch, a to práve pre nesprávnu aplikáciu hydroizolačného materiálu v oblasti spojov.

Hydroizolácia základov rodinného domu sa môže poškodiť aj pri vyčíňaní živlov. Vtedy dokáže spodná voda stavbu dvihnúť, no hneď ako vody opadnú, stavba začne sadať. Hydroizolácia by mala byť odolná aj proti takýmto situáciám. Návrh preto musí počítať s vysokoodolnými materiálmi. Odolnými proti dynamickému prerazeniu a zároveň proti sadaniu základov a iným pohybom podložia. Ak teda na základy domu aplikujete materiál s nedostatočnými parametrami, ktorý sa dá ľahko roztrhať rukami, zbytočne tým riskujete. Z dôvodu použitia nevhodnej izolácie na základy rodinných domov alebo v dôsledku nesprávnej aplikácie izolácie môžu nastať nasledujúce situácie: presakovanie vody do interiéru domu, zaplavenie pivničných priestorov, popraskanie vlhkých základových stien, vzlínanie vlhkosti na stenách, pleseň na stenách a podlahe, čo môže mať za následok výskyt alergií, mykóz a reumatických ochorení, chronické choroby dýchacích ciest, rakovinu pľúc v dôsledku pôsobenia radónu. Prevencia je preto na mieste.

Na čo si dať pozor?

Ak základy izolujete svojpomocne a máte pochybnosti o tom, či hydroizolácia nápor vody vydrží, konzultujte to s ďalším odborníkom či priamo s výrobcom hydroizolácie. Podľa hesla dvakrát meraj a raz rež. Hydroizolácia musí odolať dlhodobým podmienkam na mieste stavby. Preventívne sa vždy radšej poraďte.

Zhotovenie izolácie podpivničenej stavby a izolácie proti stekajúcej alebo tlakovej vode odporúčame zveriť do rúk špecializovanej firmy. Ak sa robí svojpomocne, dochádza k pochybeniam. Svojpomocne odporúčame realizovať len vodorovnú izoláciu základovej dosky proti zemnej vlhkosti. Betón musí byť dostatočne vyzretý, podklad sa musí dôkladne vyčistiť a natrieť jednou vrstvou asfaltového penetračného náteru. Ten v rámci celého systému hydroizolácie plní dôležitú funkciu, umožňuje kvalitnejšie a pevnejšie spojenie pásu s podkladom.

Veľký pozor si treba dať na asfaltované pásy, ktoré nie sú vhodné na izolovanie spodnej stavby. Projektant často navrhne izoláciu správne, zhotoviteľ však v snahe ušetriť zamení materiál za lacnejší. Na kľúčové miesto, akým je spodná stavba, sa následne aplikuje materiál s nedostatočnými parametrami. Nevhodný asfaltovaný pás potom nevydrží namáhanie, ktorému musí odolávať, a nasleduje zatekanie do rodinného domu.

Dôležitý je nielen kvalitný materiál, ale aj správny spôsob jeho aplikácie. Na vyschnutý napenetrovaný podklad sa plynovým horákom nataví asfaltovaný pás vždy celoplošne. Chyba je, ak je pás iba voľne položený a zvarený v spojoch alebo natavený len bodovo. Počas natavovania sa nesmie prepáliť, pretože tým dochádza k zničeniu materiálu.

Hydroizolácia sa aplikuje vždy náročnejšie práve na zvislé steny základov. Na zvislé základové múry by mali pracovníci realizačnej spoločnosti asfaltovaný pás natavovať a pritláčať ho v smere zdola hore. Jeden asfaltovaný pás zvyknú v tomto prípade aplikovať dvaja až traja ľudia naraz. Najdôležitejší je kvalitne zrealizovaný spoj asfaltovaných pásov – vodorovnej a zvislej hydroizolácie.

 

Proti zemnej vlhkosti

 

 

izolacia3

 

Podkladový asfaltovaný hydroizolačný pás

Icopal P Base 35 ww Speed Profile® SBS, modifikovaný SBS elastomérom s minerálnym plnidlom, na polyesterovej rohoži vystuženej skleneným vláknom, na vrchnej strane s ochrannou PP fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom, orientačná cena: 5,16 €/m2

Použitie: hydroizolačný pás pri izoláciách spodných stavieb proti zemnej vlhkosti a radónu
Aplikácia: natavením

izolacia5

Tekutá hydroizolácia

Icopal Siplast Fundament® Speed Insulation SBS, tekutý jednozložkový asfaltový hydroizolačný náter so zmesou SBS kaučuku, po vyschnutí vytvorí pružný povlak, utesňuje póry a trhliny v betóne, rýchloschnúci, široký teplotný rozsah elasticity (od -15 do +90 °C), odolný proti biologickej korózii (pleseň, mach, lišajníky, huby), orientačná cena: od 79,20 €/20 kg (plechovka), od 2,28 €/m2

Použitie: tekutá hydroizolácia proti zemnej vlhkosti
Aplikácia: maliarskym štetcom alebo kefou na napenetrovaný podklad

izolacia6

Penetračný náter

Icopal Siplast Primer® Speed SBS, tekutý asfaltový náter na báze SBS modifikovaného asfaltu, rýchlejšie schnutie ako bežne používané nátery, nie je škodlivý pre životné prostredie, nekontaminuje vodné zdroje, neobsahuje škodlivé ťažké kovy, nespája sa s vodou a dážď ho neopláchne, orientačná cena: od 36,72 €/10 l plechovka, od 0,72 €/m2, od 90,72 €/30 l (plechovka), od 0,6 €/m2

Použitie: penetračný náter na vodorovné a zvislé základové konštrukcie
Aplikácia: valčekom alebo striekacím zariadením

 

izolacia7

Penetračný a izolačný bitúmenový náter

Murexin Izolačný náter 111 N, trvale pružný, mierne aromaticky, po zaschnutí bezzápachový, odolný proti chemikáliám, čierny, neplnený, vysokokvalitný živicový náter s obsahom rozpúšťadiel, odporúčaná cena: 
28,32 €/5 l (plechová nádoba)

Použitie: izolačný náter základových konštrukcií proti zemnej vlhkosti (min. tri nátery), penetračný náter pod živicové povlaky spracovávané za studena alebo za tepla, penetračný náter pred lepením fólií a lepeniek
Aplikácia: valčekom, štetkou, kefou alebo striekacím zariadením

 

izolacia8

Samolepiaca membrána proti vode a vlhkosti

Mapethene SA na báze bitúmenov so schopnosťou premostenia trhlín, orientačná cena: 102,60 €/balenie (rolka 15 × 0,3 m = 4,5 m2)

Použitie: izolácia vonkajších múrov spodnej stavby proti zemnej vlhkosti a ako pasívna ochrana proti radónu (hrany, kúty, priestupy – Mapethense Band B alebo C)
Aplikácia: pritlačením samolepiacej strany na pripravený podklad

 

Proti tlakovej, stekajúcej a presakujúcej vode

 

izolacia9

Asfaltovaný hydroizolačný pás

Icopal Fundament 4.0 Speed Profile® SBS, modifikovaný SBS elastomérom, na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom (hrúbka 4 mm), s prísadami proti biologickej korózii a na ochranu proti prerastaniu koreňov, odolný proti radónu, na povrchu s ochrannou fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom, orientačná cena: 13,09 €/m2

Použitie: hlavná hydroizolačná vrstva na hydroizolácie spodných stavieb, ochrana stavby proti zemnej vlhkosti, stekajúcej vode a tlakovej vode
Aplikácia: natavením

izolacia10

Zemná hydroizolačná fólia

FATRAFOL 813/V (813/VS) na báze PVC-P vystužená sklenou výstužou, Typ T; vyrobená viacnásobnou extrúziou, zakúpite vo firme Mediderma.

Použitie: izolovanie pozemných a podzemných stavieb proti tlakovej a presakujúcej vode, vkladanie do stenových konštrukcií na zabránenie prieniku vody v kvapalnom skupenstve z jednej časti steny do druhej, hydroizolácie nosných obvodových konštrukcií nádrží na vodu znečistenú ropnými látkami, ako sú minerálne oleje a motorová nafta.

Aplikácia: vzájomné spájanie zváraním horúcim vzduchom

izolacia11

Bitúmenová izolačná emulzia

Mapei Plastimul 1K Classic, jednozložková, rýchloschnúca, vysokoflexibilná, s nízkym zmraštením, bez obsahu rozpúšťadiel, zložená z polystyrénových guľôčok a gumenných zrniek, orientačná cena: 49,65 €/7,8 kg (plastová nádoba)

Použitie: izolácia proti zemnej vlhkosti bez nahromadenej vody (dve vrstvy), izolačná vrstva vystavená vysokému zaťaženiu a netlakovej vode a proti stojacej presakujúcej vode (dve vrstvy so zapracovaním Mapenet 150 – sklotextilná mriežka)

izolacia12

Hydroizolačná stierka

Murexin Hrubovrstvá izolačná stierka 2K Standard, dvojzložková, bezrozpúšťadlová, bituménová stierka, vystužená umelými vláknami, premosťuje trhliny, orientačná cena: 104,45 €/32 kg (plastové vedro)

Použitie: horizontálne a vertikálne utesnenie, proti zemnej vlhkosti, netlakovej vode (dve vrstvy stierky), zachytenej vsakujúcej vode (dve vrstvy stierky v kombinácii so sklotextilnou sieťkou)
Aplikácia: stierkou

izolacia13

Disperzná tekutá penetrácia

Murexin Izolačný základ AG 3, bez obsahu rozpúšťadiel, so spevňujúcim účinkom, pod hrubovrstvové izolačné stierky na vytvorenie stavebnej izolácie, orientačná cena: 25,86 €/5 kg (plastová nádoba)

Použitie: spevnenie a príprava nasiakavých minerálnych podkladov, pred nanesením stavebných izolácií na báze bitúmenov, minerálnej báze a na báze MS-polymérov
Aplikácia: valčekom, štetkou, kefou alebo striekacím zariadením

Text: Andrea Dingová v spolupráci s Ing. Jaroslavom Vaňom z firmy Icopal a s firmami Mapei, Mediderma a Murexin 
Foto: Miro Pochyba, archív firiem
Zdroj: časopis Urob si sám 4/2017