Viete všetko o podlahovom vykurovaní?

Podlahové vykurovanie si čoraz častejšie nachádza svoje miesto v slovenských rodinných domoch a nahrádza tak klasické radiátorové vykurovanie. Ide o moderný nízkoteplotný vykurovací systém, ktorý má pre spotrebiteľa veľa výhod. Energeticky úsporná prevádzka, zabudovanie v podlahe bez rušivých vplyvov na interiér, rovnomerné šírenie tepla do celého priestoru a pozitívny vplyv na zdravie sú len niektorými z nich.

Pocit tepelnej pohody vďaka podlahovkeimages10

Tepelná pohoda je stav, keď máte doma ideálne teplotné podmienky a cítite sa príjemne. Nie je vám ani príliš teplo, ani príliš zima a nemusíte sa neustálym vyzliekaním a obliekaním prispôsobovať nevyhovujúcej teplote. Tento stav je možné dosiahnuť napríklad inštalovaním systému podlahového vykurovania. Sálavý spôsob šírenia tepla rovnomerne z veľkej plochy dokáže vytvoriť a udržať tepelnú pohodu v celom obytnom priestore. Pri ideálnom vykurovaní má byť vo výške hlavy stojaceho človeka teplota vzduchu asi o 2-3 °C nižšia ako pri nohách, to platí pri vertikálnom rozložení teplôt. Pri horizontálnom rozložení by mala byť teplota vo všetkých rovinách rovnaká. Sálový spôsob vykurovania je pre ľudský organizmus veľmi vhodný a zodpovedá optimálnym teplotným hodnotám. Na jeho princípe je založený systém podlahového i stenového vykurovania.

Elektrické podlahové vykurovanie

Konštrukčné typy podlahového vykurovania možno rozdeliť na elektrické a teplovodné. Elektrické podlahové vykurovanie pracuje s vykurovacími káblami (termokáblami), podložkami alebo fóliami uloženými buď priamo pod podlahovou krytinou, alebo pod spodnou vrstvou mazaniny či iného materiálu.images11

Elektrické podlahové vykurovanie v podobe 2,5cm hrubého termokábla fixovaného na samolepiacej plastovej sieťovine stačí priamo upevniť na očistenú podlahu a následne zatrieť tenkou vrstvou pružného lepiaceho tmelu. V prípade použitia drevenej alebo plastovej krytiny je nutné zaliať rohože 10mm vrstvou zalievacej zmesi, čím sa zabezpečí  rovnomerná teplota povrchu. Elektrické podlahové vykurovanie v podobe termokáblov sa môže aplikovať aj priamo na betónovú podlahu, ktorú je potrebné tepelne odizolovať, aby sa zabránilo nežiadúcim únikom tepla cez konštrukciu stropu. Termokáble sa zalievajú 5 až 6cm hrubou vrstvou betónovej mazaniny alebo inej zalievacej zmesi, zbavenej ostrých prvkov. Po vytvrdnutí betónu by mal postupný ohrev podlahy z 15°C na 25 až 28°C trvať asi týždeň. Ďalšou možnosťou je uloženie termokáblov na prvú trojcentimetrovú vrstvu vytuhnutého betónu, na ktorú sa upevnia termokáble a zalejú sa ďalšou vrstvou s hrúbkou 2 až 3cm. Dosahuje sa tak flexibilnejšie vyhriatie, presnejšia regulácia a úspornejšia prevádzka.

Teplovodné podlahové vykurovanie

Teplovodné podlahové vykurovanie predstavuje vykurovací systém, ktorý využíva na vykurovanie ohriatu vodu. Jeho základným článkom je rúrka, preto je veľmi dôležité dbať na ich materiálovú kvalitu a odolnosť. Zo všetkých materiálov sa najviac odporúča polybutén, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne aj bezpečnostné kritériá, je absolútne odolný proti korózií a tlmí hluk v rozvodoch. Priemer rúrky by mal byť okolo 15mm. Rúrkami uloženými v podlahe prúdi vykurovacia voda, ktorá šíri teplo do veľkej plochy. Takýmto spôsobom je možné vykúriť aj väčší dom. Vodu zohrieva vykurovací kotol alebo iný zdroj tepla, ktorý sa dá v budúcnosti vymeniť alebo doplniť. Najvhodnejší je kondenzačný kotol, ktorého vysokú hospodárnosť podporujú práve nízkoteplotné systémy.

Úspora s teplovodným podlahovým vykurovaním

Aj keď je vstupná investícia vyššia, spotrebiteľ môže získať úsporu najmä na prevádzkových nákladoch. Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní máme totiž pocit tepla, aj keď je v miestnosti teplote o 2 až 3 °C nižšia ako pri zvyčajnom spôsobe vykurovania. Znížením potrebnej teploty vzduchu klesnú prevádzkové náklady až o 10 až 20%. Relatívne nízka teplota vykurovacej vody – menej ako 50 °C – predstavuje vysokú prevádzkovú úsporu energie, lebo znižuje spotrebu paliva. Systém vyžaduje veľmi malý objem vykurovacej vody: 0,5l na 1m2 vykurovanej plochy. Navyše, teplovodné podlahové vykurovanie umožňuje použitie akéhokoľvek nízkoenergetického zdroja tepla (tepelné čerpadlo, solárny systém, kondenzačná a nízkoteplotná technológia).

Podlahové vykurovanie pre zdravie

Podlahové vykurovanie pozitívne ovplyvňuje aj zdravie človeka, pretože teplota v miestnostiach sa vďaka nemu približuje k teplotnému rozloženiu, ktoré je ideálne pre ľudský organizmus a jeho aktívne psychické i fyzické fungovanie. Prevádzka je hygienická, keďže nevíri vzduch, steny a vykurovacie plochy neznečisťuje unášaný  prach. Systém zabezpečuje vo vykurovaných miestnostiach kvalitnú mikroklímu. Minimálna vlhkosť stien bráni výskytu plesní a mikroorganizmov, čo znižuje riziko vzniku alergií. Ak sa vaše deti rady hrajú na podlahe, pri podlahovom vykurovaní nehrozí, že prechladnú.

Spojenie podlahového a stenového vykurovaniastenove_vykurovanie

Skombinovanie stenového a podlahového vykurovania je dobrou investíciou z hľadiska nízkej spotreby energie, tepelnej pohody a hygieny prostredia. Podlahové vykurovanie tvorí systém so značnou akumuláciou tepla a temperuje miestnosť. Stenové vykurovanie reaguje veľmi rýchlo a pohotovo na požiadavky regulácie. Výsledkom skombinovanie predností oboch systémov je rýchle a energeticky nenáročné dosiahnutie požadovanej teploty. Je to ideálne spojenie. Systémy stenového a podlahového vykurovania by mali mať vlastné okruhy zo zdroja tepla, pretože podlahové vykurovanie má niekoľkonásobne väčšiu zotrvačnosť ako stenové vykurovanie a teplota vody, prietok aj teplotný spád môžu byť v oboch systémoch rozdielne. Inštalovanie oboch systémov je najvhodnejšie použiť v obývacej izbe, detských izbách, prípadne v hosťovskej izbe, kde je k dispozícii voľná plocha na obvodovej stene domu. Stenové vykurovanie v spálni môže vykryť zmenšenie podlahovej plochy posteľami a nábytkom. Konkrétne návrhy a riešenia konzultujte s odborným projektantom.

K vytvorenie pohodlia a útulnosti domova prispieva aj príjemná a teplá podlaha, ktorá hreje či už z podstaty svojho materiálu alebo vďaka podlahovému vykurovaniu. O tepelnej pohode podlahovej krytiny rozhoduje v prvom rade typ materiálu, z ktorého je podlaha vyrobená. Drevo, PVC, dlažba či laminát – každý z týchto materiálov sa odlišuje nielen základnými charakteristikami, medzi ktoré patrí aj tepelný odpor, ale aj pocitovým pôsobením. Okrem zvoleného materiálu je pre tepelnú pohodu od podlahu nutné dodržať zásady správneho kladenia podlahovej krytiny a zásady pre použitie podlahových vykurovacích systémov.

Na  podlahové vykurovanie je najvhodnejšia krytina s najmenším tepelným odporom, respektíve s najlepšou tepelnou vodivosťou. Ďalej platí, že k lepšiemu prenosu tepla dochádza images12v podlahách, ktoré sú pevne spojené s podkladom, bez vzduchovej medzery, ktorá v podstate funguje ako izolant brániaci prechodu tepla. Z hľadiska tepelnej priepustnosti je preto najlepšia keramická dlažba, za ňu by sme mohli zaradiť podlahy z PVC a prírodného linolea, potom laminátové podlahy a nakoniec drevené krytiny. Výrobcovia podlahových krytín však v súčasnosti konštruujú a upravujú podlahy tak, aby ich tepelný odpor spĺňal požiadavky noriem súvisiacich s inštalovaním podlahového vykurovania. Preto v súčasnosti nie je problém nájsť aj krásne drevené podlahové krytiny, ktoré sú na podlahové vykurovanie vyslovene vhodné. Základom je dobre vysušený a spracovaný materiál. Pri viacvrstvových drevených podlahách je navyše vďaka vrstveniu do kríža zaručená väčšia stabilita krytiny proti  pôsobeniu relatívnej vlhkosti vzduchu i tepla, teda proti vysychaniu a krúteniu podlahy. Nie všetky druhy drevín sú však na podlahové vykurovanie vhodné, napr. dreviny ako jaseň či buk sa dokážu veľmi ľahko skrútiť. Netreba však zabudnúť ani na podklad pod krytinou a vykurovaním, ktorý musí byť rovný, suchý a pevný. Ak spúšťate podlahové vykurovanie s novou čerstvo položenou krytinou, mali by ste vždy dodržať technické  pokyny v návode na použitie. Tie však treba dodržiavať aj pri bežnej prevádzke, pretože napr. pri drevených podlahách by mohlo v dôsledku prekročenia maximálnej povolenej teploty dochádzať k zosychaniu a zmršťovaniu dreviny.

Zdroj: časopis Urob si sám