Uvažujete o zateplení svojho domu? Od budúceho roku by ste mohli ušetriť. Vláda bude prispievať na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Kto bude mať nárok na príspevok? Aký vysoký bude a ako to bude fungovať? Obyvatelia starších rodinných domov môžu od budúceho roka ušetriť tisíce eur. Štát bude refundovať výdavky na zateplenie až do 6.500,- Eur. Dotáciu môžete získať aj vtedy, ak ste dom zateplili už v tomto roku.

Na Slovensku je približne 800 tisíc rodinných domov, hlavne na vidieku. Avšak len asi tretina je zateplená. Na program zatepľovania rodinných domov je zo štátneho rozpočtu vyčlenených 40 miliónov Eur. Zákon, ktorý umožňuje získať príspevok, začne platiť od začiatku roka 2016.

Podmienky nároku na príspevok

 • vlastníctvo rodinného domu na území Slovenska využívaného výlučne na bývanie
 • dom musí byť starší ako 10 rokov, čo treba doložiť napr. kolaudačným rozhodnutím alebo rozhodnutím o pridelení súpisného čísla
 • maximálna podlahová plocha jednopodlažného domu 150 m2 a viacpodlažného domu 250 m2
 • čestné vyhlásenie, že zatepľovanie sa začalo po 31.12.2014
 • žiadna iná štátna podpora na obstaranie alebo zateplenie rodinného domu

Kto môže požiadať o peniaze

 • občan členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska
 • s trvalým pobytom na území Slovenska
 • vlastník rodinného domu
 • jeden zo spoluvlastníkov, ak je dom v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb alebo
 • jeden z manželov, ak dom je v bez podielovom spoluvlastníctve manželov

Podať žiadosť môžete aj vopred

Podať žiadosť bude možné aj pred zateplením. Ministerstvo konanie preruší, a to najviac na jeden rok. Dôležité bude, aby ste zateplenie realizovali v tejto lehote. Inak bude treba podať novú žiadosť.

Čo ešte sa bude vyžadovať

 • splnené požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy
 • splnené hygienické kritérium zodpovedajúce slovenskej technickej norme
 • tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý výrobca systému vydal vyhlásenie o parametroch
 • zhotoviteľ má na tento systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom
 • zhotoviteľ má licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcii do stavby

Ako na to

 1. Ministerstvo dopravy najprv zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok.
 2. Vyplníte elektronický formulár žiadosti na stránke ministerstva a odošlete ho na posúdenie.
 3. Systém automaticky vygeneruje žiadosť v papierovej podobe. Vytlačíte ju a spolu s potrebnými prílohami ju do 5 pracovných dní pošlete na ministerstvo.
 4. Konanie sa začína pridelením identifikačného čísla žiadosti v elektronickom systéme ministerstva.
 5. Ministerstvo rozhodne do 90 dní od doručenia listinnej podoby žiadosti.

Výška príspevku

 • Dotácia môže pozostávať z dvoch častí.
 • Oprávnené náklady na zateplenie sa budú refundovať do výšky 30% a najviac do 6.000,- Eur.
 • Za obstaranie projektovej dokumentácie a vypracovanie energetického certifikátu bude možné získať čosi navyše najviac 500,- Eur

Viac informácií nájdete na webstránke: www.zatepluj.sk