Stavebný materiál

Tehla

Tehlové konštrukcie majú vynikajúce tepelno-technické a zvukovo-izolačné vlastnosti. Tehlové konštrukcie majú dobrú akumulačnú schopnosť. Ďalšou výhodou tehlového materiálu sú dobré statické vlastnosti tehlových konštrukcií, ktoré zabezpečuje väzba jednotlivých tehál. Málo známou výhodou tehlového muriva je jeho dobrá vlastnosť pri vytváraní optimálnej vlhkosti vnútorného prostredia.

Tehla je vlastne keramika, vyrábaná výlučne z prírodných materiálov. Najväčšou výhodou tehlového materiálu je, že nepôsobí negatívne na človeka ani na jeho životné prostredie (napríklad výparmi, žiarením,…)

Ďalšou výhodou stavania z obyčajných tehál je ich jednoduché použitie pri murovaní.

Pórobetónové tvárnice
Štruktúra vzduchových pórov pórobetónových tvaroviek môže za výbornú zvukovú i tepelnú izoláciu a dobrú mikroklímu v interiéri. Pórobetónové murivo (obsahuje kremičitý piesok, vápno, cement, sadrovec, pórovité prímesi) vyžaduje podobnú ochranu proti vlhkosti ako tehlové alebo liaporové murivo. Na tento účel sa používajú silikátové a silikónové omietky. Komplexné stavebné systémy pripomínajú stavebnice. Do kompletného stavebného systému patria presné tvárnice na pero a drážku s príchytnými kapsami spájanými tenkovrstvovými lepidlami, priečkové murivo a stropné panely s výstužou. Pórobetón sa navyše jednoducho opracováva, a tak sa väčšina prvkov dá do požadovaného tvaru a veľkosti prispôsobiť na stavbe pomocou jednoduchého náradia. Pórobetónové tvárnice sa môžu pochváliť nízkou objemovou hmotnosťou, vďaka čomu sa s nimi ľahko manipuluje. Murovacie práce sú jednoduché a vďaka ľahkému opracovaniu tvárnic prakticky bezodpadové.

Betón

Svojimi vlastnosťami patrí cementový betón medzi najpoužívanejšie stavebné materiály. Má vysokú pevnosť v tlaku, ale malú pevnosť v ťahu a šmyku.. Betón má vlastnosti prírodného kameňa, čiže trvanlivosť a pevnosť.

Pre zvýšenie pevnosti v ťahu a únosnosti sa vystužuje oceľovými prútmi, drátkami a sieťami (železobetón). Jeho pevnosť a vlastnosti sa menia zložením a spracovaním zmesi.. Pevnosť závisí hlavne od frakcie piesku, alebo štrku. Je ľahko tvarovateľný a umožňuje s pomocou debnenia vytvoriť v rámci statických možností rozmanité tvary. Je odolný voči chemickým látkam, vysokým teplotám, je trvanlivý a má objemovú stálosť. Trvanlivosť betónu je veľká vo vode aj na vzduchu.

Potery
Podlahy sú dôležitou časťou stavby. Skladajú sa z jednotlivých vrstiev uložených na nosnom podklade (napr. na strope, teréne a pod.). Z hľadiska funkčnosti rozdeľujeme jednotlivé vrstvy na nášľapné, vyrovnávacie, roznášacie, izolačné, oddeľovacie, spojovacie príp. iné špeciálne vrstvy.
Poter je jednou časťou tejto skladby. Je dôležitým stavebným prvkom, ktorý dotvára interiér a musí okrem estetických požiadaviek spĺňať aj celý rad technických požiadaviek ako sú napr. rovinnosť, odolnosť voči oteru, pevnosť, tvrdosť, dobrá tepelná vodivosť, nehorľavosť a iné. Podlahová stierka je tenká vrstva nanesená na poter za účelom vytvorenia hladkého podkladu pred položením podlahových krytín.

rozdelenie poterov:

Cementové potery – klasické, ktoré sa nahrubo kladú na danú plochu a následne sa rozprestierajú latou do roviny a vyhladia oceľovým hladidlom. Práca s klasickým poterom je o niečo náročnejšia. V prípade väčších plôch sa nie vždy podarí dosiahnuť požadovanú rovinnosť povrchu.
Sadrové (anhydritové) potery – liate potery, ktoré pri vylievaní samovoľne vytvárajú vodorovný povrch. Poter sa kladie v tekutej konzistencii, nahrubo sa roztiahne a upraví predpísaným spôsobom. Jednoduchšie spracovanie umožňuje rýchlejšiu realizáciu väčších plošných výmer. Pred liatím poteru je potrebné starostlivo pripraviť podklad predpísaným spôsobom. Materiál počas zrenia vykazuje iba veľmi malé objemové zmeny.

rozdelenie stierok:

Cementové stierky – samonivelizačné stierky na cementovej báze zušľachtené prísadami
Sadrové stierky – stierky na sadrovej báze

konštrukčné systémy poterov:

Kontaktný poter – je priamo spojený pomocou kontaktného mostíka (penetračný náter) s podkladnou vrstvou. Poter odporúčame od okolitých zvislých konštrukcií oddeliť pružnými okrajovými dilatačnými páskami. Vzhľadom na zvýšené riziko vzniku porúch vprípade kontaktného uloženia poteru, odporúčame ho realizovať iba výnimočne.
Oddelený poter – poter je od podkladnej vrstvy oddelený separačnou vrstvou. Ide o voľne sa pohybujúcu samostatnú dosku. Poter je potrebné takisto oddeliť od okolitých zvislých konštrukcií pružnými okrajovými dilatačnými páskami. Oddelený poter sa používa tam, kde nie sú na podlahu kladené zvýšené zvukovo-izolačné požiadavky.
Plávajúci poter – poter je oddelený od podkladu izolačnou vrstvou (tepelnoizolačné podlahové dosky, izolačné materiály proti kročajovému hluku a pod.). Poter je oddelený od zvislých konštrukcií pružnými okrajovými dilatačnými páskami.
Poter na podlahovom vykurovaní – v podstate ide o plávajúci poter so zabudovaným rozvodom podlahového vykurovania. poter musí mať predpísanú dostatočnú hrúbku.
Príprava podkladu pre obklady a dlažby
Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, zbavený nečistôt, mastnoty, zvyškov lepidiel a pod. Nasiakavé podklady je potrebné ošetriť penetračným náterom.

Vyrovnanie – pri kladení keramického obkladu je dôležitá aj rovinnosť podkladu.Podklad podláh je možné vyrovnať samonivelizačnými stierkami, podlahy a aj steny vyrovnávacou stierkou.

Izolácia proti vlhkosti – podlahy a steny, ktoré sú vystavené priamej odstrekujúcej vode (napr. v kúpeľniach, terasách, sprchových kútoch), musia byť bezpečne odizolované.

Správna lepiaca malta – pri lepení obkladov je dôležité vybrať správnu lepiacu maltu:

1. tenkovrstvová cementová lepiaca malta určená pre lepenie obkladov a dlažieb,

2. tenkovrstvová flexibilná cementová malta s vyšším tepelným a statickým zaťažením. Určená na kladenie keramického obkladu, dlažby, platní ako aj na lepenie jemnej kameninovej dlažby. Vhodná aj na vonkajšie použitie.

3. tenkovrstvová flexibilná cementová malta s vysokým tepelným a statickým zaťažením. Vhodná na lepenie všetkých bežných obkladov a dlažby, platní tmavých odtieňov, prírodného kameňa. Obzvlášť vhodná na lepenie dlažieb väčších rozmerov, pri vyššom zaťažení ako aj pri lepení obkladu na fasádu.

Škárovanie – predstavuje dôležitý prvok stvárnenia obkladu a súčasne ponúka ochranu a istotu. Odporúča sa flexibilná, vodoodpudivá škárovacia hmota s protiplesňovou úpravou.

Omietkové systémy
Voľba správneho omietkového systému dokáže pozitívne zhodnotiť vlastnosti muriva, šetrí náklady, minimalizuje prácnosť a zabraňuje poruchám počas životnosti stavby. Navrhnúť najvhodnejší omietkový systém znamená poznať všetky požiadavky, ktoré budú na omietku kladené, zhodnotiť podklad a pod.

Vápennocementové omietky sú najpoužívanejšie. Sú vhodné do interiéru aj exteriéru. Vonkajšie vápenno-cementové omietky sú hydrofobizované. Interiérové omietky sa v exteriéri nedajú použiť. Úprava povrchu sa robí vyhladením vhodným hladítkom. Dosiahnutý vzhľad je primerane hladký, na pohmat jemne zrnitý. Sú vhodné do všetkých obytných priestorov, aj s vyšším vlhkostným zaťažením.

Sadrové omietky sú určené výhradne do interiéru. Ich výhodou je väčšia plasticita a menšia náchylnosť na tvrobu trhliniek. povrch sa upravuje hladením alebo gletovaním., čím sa dosahuje zrkadlovo hladký povrch. Aktívne regulujú množstvo vlhkosti v interiéri a tak prispievajú k optimálnej klíme.

Tepelnoizolačné omietky sú dobrou voľbou, ak sa nerealizuje zateplenie a zároveň je aj požiadavka na zvýšenie tepelného odporu obvodovej steny, ktorá je väčšinou realizovaná tvarovkami s vysokou tepelnoizolačnou schoppnosťou.

Vonkajšie omietky ich prvoradou úlohou je chrániť murivo pred poveternostnými vplyvmi exteriéru. Bežne používané vápennocementové omietky síce neochránia murivo pred premŕzaním, ale vhodná skladba omietkového systému – od prípravy podkladu až po povrchovú úpravu – dokáže spoľahlivo ochrániť murivo.

Vnútorné omietky dajú charakter interiéru a musia zohľadňovať špecifické požiadavky jednotlivých priestorov. Už pred voľbou omietkového systému je potrené vedieť, aký má byť výsledný povrch omietky – zrnitý, zrkadlovo hladký, zdrsnený…