Stavba domu – ako na to?

Stavba domu a ako pri nej postupovať? Čo je pre Vaše bývanie v dome prvoradé a na čo si dať pozor? Aké potrebujete dokumenty pred stavbou domu? Poradíme Vám.

1. Výber pozemku

Ak ste sa rozhodli pre bývanie v dome, v prvom rade si musíte vybrať stavebný pozemok, kde bude Váš nový dom stáť. Výber pozemku je asi najdôležitejšia časť celého procesu stavby domu. Prečo je tomu tak? Pretože jedine lokalitu Vášho domu nikdy nezmeníte. Pri výbere pozemku musíte dbať na päť základných parametrov pozemku, ktoré Vám povedia, či je daný pozemok pre Vás dom vhodný, alebo nie. Samozrejme, ak máte menší rozpočet je veľmi veľká pravdepodobnosť, že budete musieť nejaký z týchto parametrov vypustiť a vybrať pozemok, ktorý nie je úplne vybavený. Hlavné parametre pozemku:

 1. Veľkosť, orientácia a rozloženie pozemku
 2. Lokalita pozemku
 3. Vybavenosť inžinierskymi sieťami
 4. Dopravná dostupnosť
 5. Cena

2. Príprava pred stavbougeodet

Príprava pre stavbu zahŕňa prípravu miesta, kde bude prebiehať výstavba. Čiže príprava staveniska. Stavenisko je vytýčené projektom. Túto časť je možné rozdeliť na dve priestranstvá. Jedno je miesto, kde bude stavba domu realizovaná a miesto, ktoré bude využívané na staveniskovú prácu. V tomto prípade má prvú povinnosť stavebník, ktorý je povinný pripraviť a odovzdať stavenisko v takom stave, aby bolo možné začať práce podľa vopred vytvorenej projektovej dokumentácie a podľa podmienok vopred dohodnutých v zmluve a samozrejme v súlade so stavebným povolením, ktoré stavba domu vyžaduje.

Aké doklady teda potrebujem pred začatím stavby?

 1. Projektová dokumentácia
 2. Zmluva so stavebníkom o vykonaní stavebných prác
 3. Stavebné povolenie od mesta

Čo je povinný stavebník, alebo realizátor stavby pripraviť na stavenisku, aby neporušil a nezanedbal žiadne pravidlá?

Každé stavenisko by malo byť označené. Aj pri stavbe rodinného domu by ste mali mať napr. na oplotení pripravenú informačnú tabuľu so základnými informáciami.

Čo má obsahovať informačná tabuľa stavby?

 1. Označenie stavby/domu
 2. Názov firmy, ktorá realizuje stavbu/meno stavebníka
 3. Číslo stavebného povolenia, dátum a poverovateľa
 4. Meno stavbyvedúceho
 5. Termín začatia a ukončenia stavby

Zabezpečenie staveniska – oplotenie

Stavenisko by malo byť oplotené po celom obvode a stavebné práce by nemali ohrozovať nikoho zo susedstva, či iného okolia, kde stavba domu prebieha. Oplotenie môže byť vo viacerých formách, malo by však byť aspoň 1,8 m vysoké a vstupy by mali byť jednoducho zamykateľné.

Prístup – príjazdová cesta

Ešte pred začatím stavby je nutné vytvoriť dostatočne pevnú a stabilnú príjazdovú cestu.

Odvodnenie staveniska

Je dôležité, aby na stavenisku nebola voda. Tento fakt poväčšine vyrieši stavebník. Je však dôležité, aby sa zabránilo odplavovaniu zeminy z pozemku. Môžu spôsobiť škody na okolitých stavbách, či znečisteniu komunikácií a pod..

Prívod inžinierskych sietí

Ak ešte nemáte na pozemku zriadený prívod vody a elektrickej energie, tieto siete sa zriaďujú na hranici staveniska. Umiestnenie pripojenia je však nutné najskôr odkomunikovať s miestnymi dodávateľmi elektrickej energie, či vody. Pri výstavbe domu Vám bude postačovať trojfázový prúd s 400/230 V výkonom.

Preberanie staveniska

Zhotovovateľ preberie stavenisko prostredníctvom preberacieho protokolu a získava povinnosť začať viesť stavebný denník, udržiavať na danom pozemku poriadok a realizovať stavebné práce súvisiace len s projektom stavby.

3. Výstavba základovvytycenie

Ako na stavbu základov Vášho domu? Ako postupovať pri stavbe základov a na čo si dať pozor? Koľko približne trvá výstavba základov a kedy by sa mala konať realizácia?

 • Úprava pozemku

Po úprave pozemku potrebujete kontaktovať geodéta, ktorý Vám presne vytýči osadenie domu, teda jeho presné umiestnenie. Následne môžete vytýčiť pôdorys.

 • Vytýčenie pôdorysu

Vytýčenie pôdorysu sa realizuje pomocou orientačných bodov, ktoré si môžete stanoviť napríklad pomocou drevených kólikov. Následne pozdĺž ich spojníc nanesiete vápenný pás, ktorý určí hranice domu.

 • Výkopové práce

Po označení základovej jamy (hraníc, ktoré určí geodét) môžete začať pracovať na výkope základov. Základy by mali byť do hĺbky jedného metra.

 • Určenie hĺbky základov

Hĺbka základov je závislá od výšky osadenia stavby. Taktiež však závisí na sklone kanalizácie, počet schodov, ktoré budú viesť do domu a podobne.

 • Bezpečnosť (inštalácia bleskozvodu)

Je dôležité, aby ste v tejto fáze prác nezabudli na bezpečnosť. Už pri výkope základov sa umiestňujú do výkopov časti bleskozvodu.zaklady-vykopy

 • Inžinierske siete

Do výkopov sa umiestňujú aj inžinierske siete. To znamená potrubia, ktoré budú zabezpečovať prenos vody, plynu, či elektriny do Vášho domu. Je teda nutné myslieť na ne ešte pred zaliatím výkopov betónom.

 • Výmera základov

Výmera základov je závislá od šírky múrov . Podstatné však je, že základy sú širšie ako samotná hrúbka múrov. Šírka základov stavby sa ale určuje aj od podložia danej stavby a zároveň aj od celkovej hmotnosti plánovanej stavby.

 • Realizácia betonáže

Betonáž je veľmi dôležitá časť. Mali by ste dbať, aby boli dodržané všetky podmienky pre vykonanie kvalitnej betonáže. Či už ide o teplotu externého prostredia, či zabezpečenie vlhkosti betónovanej časti. Pre betonáž základov sa najčastejšie používa betón triedy B15. Pri betónovaní podkladu je to betón triedy B20.

 • Vyrovnávanie

Vyrovnávanie je dôležité, ak chcete, aby sa Vám pracovalo lepšie a zároveň profesionálnejšie. Bude sa Vám lepšie murovať soklovú časť. V tejto časti by mala byť vodováha Váš najlepší kamarát.

 • Stavba sokla z tvárnic

Pre realizáciu soklovej časti je najlepšie použiť pevné betónové tvárnice. Pracuje sa s nimi veľmi dobre a rýchlo.

 • Základová doska

Po vytvorení hraníc domu Vám v strednej časti zostáva časť pre základovú dosku.  Povrch by sa mal vyrovnať a vysypať štrkovou vrstvou hrbou cca 15 cm. Následne sa tento priestor vylieva podkladovým betónom s hrúbkou cca 18 cm.

Stavbu základov môžete dohadovať na 1,5 až 3 mesiace práce 4 ľudí. Predpokladané náklady sú závislé od rozmerov stavby a počtu robotníkov. No pohybujú sa v rozmedzí 9.000,-  -18.000,-  €.

4. Stavba múrovmury

V prvom rade si musíte vybrať stavebný materiál, z ktorého chcete Váš dom stavať. V aktuálnej dobe je veľmi veľa možností. Môžete sa rozhodnúť pre montované domy, drevodomy, murované domy, domy z keramickej tehly, či z pórobetónových tvárnic. Možností je skutočne veľa.

Predstavíme si jeden z najrýchlejších spôsobov výstavby múrov a to je stavba domu z pórobetónových tvárnic. Nakoľko výstavba s týmto stavebným prvkom je veľmi jednoduchá a rýchla, hrubá stavba domu môže byť hotová už o 6 dní.

Pre stavbu múrov môžete použiť obvodové tvárnice, ktorých je na trhu veľmi veľký výber. Postupujete klasickým spôsobom ako pri murovaní.

5. Strechy/stropy

V oblasti výberu toho správneho stropu máte znovu veľký výber z viacerých možností. Aké sú tieto možnosti a ich výhody? Na výber máte monolitické stropy, keramické stropy, drevené stropné konštrukcie, železobetónové konštrukcie, oceľové valcované nosníky, či betónové panely.

Každý z týchto typov má svoje výhody aj nevýhody. Všetko sa však odvíja od Vašej stavby a projektu Vášho domu. Nechajte si preto poradiť projektantom Vášho domu, ktorý bude najlepšie vedieť, ktorý z týchto typov je pre Váš dom ideálny.

6. Fasáda domu

Fasáda domu je dôležitá pre jeho tepelno izolačné vlastnosti. Ak sa rozhodnete dom len opláštiť na vrchnú časť omietky sa umiestňuje sieťka, ktorá zabraňuje vzniku prasklín a zabezpečuje lepšiu pevnosť. Dbajte na kvalitný výber lepiacej stierky. Na fasádu sa najčastejšie používajú ušľachtilé tenkovrstvové omietky. Základnými typmi sú akrylátová, silikátová a silikónová.. Silikónová omietka je asi najlepšia voľba, keďže je priepustná a nepriťahuje nečistoty.

To znamená, že aj výdrž jej farby, ale aj funkčných vlastností ako ochranného obalu stavby je dlhodobejší, ako pri ostatných typoch omietok.