Sivý vs. biely polystyrén

V praxi sú používané dva základné druhy EPS (Expandovaný PolyStyrén) – biely a sivý. Sivý EPS je nová generácia stavebného izolačného materiálu. Výrazne lepšie izolačné vlastnosti sa dosahujú prídavkom absorbéru infračerveného žiarenia (napr. grafitových častíc) do základnej matrice penového polystyrénu. images

Pridaním absorbérov infračerveného žiarenia dochádza k odrazu tepelného žiarenia späť ku zdroju a ďalšej úspore energie. Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti sivého polystyrénu približne o 20% v porovnaní s bielym EPS možno využiť znížením hrúbky tepelnoizolačného materiálu. V zásade možno povedať, že pri rovnakej hrúbke je sivý polystyrén efektívnejší o približne viac ako 20 % . 

To znamená, že jeho tepelnoizolačné vlastnosti sú lepšie približne o viac ako 20 %. Ak z nejakého dôvodu je použitie väčšej hrúbky izolantu nemožné (napr. pre už zabudované alebo zakúpené parapetné plechy), riešením je použitie sivého EPS s menšou hrúbkou. Úspora hrúbky je obzvlášť efektívna pri výstavbe nízkoenergetických, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie.

Pri úspore hrúbky izolantu sa ušetrí nielen na objeme izolantu, ale aj na pomocných materiáloch, ako sú kratšie kotevné prvky, užšie klampiarske prvky, zakladacie lišty. Ak biely polystyrén nahradíte sivým polystyrénom s rovnakou hrúbkou, získate dodatočnú úsporu energie vo výške približne 20 % počas celej životnosti tepelnoizolačného systému. Pri cene energií a jej vývoji to znamená pre investora rýchlu návratnosť a istotu úspor v budúcnosti či už na nákladoch na vykurovanie alebo v podobe predĺženia životnosti celej stavby.

Ďalšou výhodou je vyšší tepelný odpor (schopnosť izolácie zabraňovať tepelným stratám) sivého polystyrénu, ktorého hodnota rastie s hrúbkou izolačných dosiek.

Dôvodom prečo má sivý polystyrén takéto vylepšené vlastnosti je grafit. Je pridávaný v procese výroby a zapríčiňuje sivé zafarbenie tohto produktu. Grafit vytvára akési „tepelné zrkadlo“, ktoré odráža tepelné žiarenie prechádzajúce sivým EPS späť k jeho zdroju. Z toho dôvodu sa znižuje tepelná vodivosť a taktiež skokové zmeny teploty na povrchu izolantu.

Výhodu 20 % možno využiť 2 spôsobmi:foto1

  1. ak projektant navrhne určitú hrúbku bieleho EPS a rozhodne sa zatepľovať sivým EPS, ponechá sa taká istá hrúbka, ako bola navrhnutá u bieleho (pr. hrúbka 10 cm bieleho EPS – ponechá sa 10 cm sivého EPS). Týmto spôsobom sa využije úspora energie 20 % počas celého roka, či už pri prestupe tepla z interiéru do exteriéru v zimnom období, alebo pri prestupe tepla do klimatizovaných interiérov v letnom období,
  2. v prípade, že projektant musí riešiť problém hrúbky izolantu kvôli konštrukčným obmedzeniam (historické objekty…), sivý EPS poskytuje možnosť zmenšiť hrúbku EPS o 20 % (pr. 10 cm bieleho EPS sa nahradí 8 cm sivého EPS pri zachovaní rovnakých tepelnoizolačných vlastností). Spôsob úspory hrúbky je efektívny najmä pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov. Pri úspore hrúbky izolantu sa ušetrí nielen na objeme izolantu, ale i na pomocných materiáloch, ako sú kratšie kotevné prvky, užšie oplechovanie a klampiarske prvky. Pri členitej fasáde je badateľná úspora lepidla, stierkovej hmoty, výstužnej tkaniny a omietky.

Sivý polystyrén je určený predovšetkým na zateplenie stenových konštrukcií, šikmých a plochých striech, podhľadov, stavieb bytovej, občianskej a priemyselnej zástavby. Sivý polystyrén si zachováva všetky pozitívne vlastnosti bieleho EPS, rozdiel je v jeho trvalej teplotnej odolnosti, ktorá je maximálne 70 ºC.

To vyhovuje väčšine stavebných aplikácií vrátane ETICS (External Thermal Insulation Composite System) pri dodržaní odporučených pravidiel:

  • dosky sa na slnku viac zahrievajú a preto sa musia chrániť pred priamym slnečným žiarením. Výrobcovia používajú na balenie mliečnu fóliu, ale napriek tomu  sa odporúča prevážať a skladovať dosky takým spôsobom, aby na ne nepôsobilo priame slnečné žiarenie,
  • pri lepení dosiek na fasádu je potrebné zavesiť pred lešenie zakrývaciu sieť, aby nedochádzalo k pôsobeniu priameho slnečného žiarenia na dosky. Táto zakrývacia sieť sa môže odstrániť až po nanesení základnej (armovacej) vrstvy. Pri nedodržaní tejto požiadavky väčšinou dochádza k deformáciám a vzniku dilatačných medzier medzi doskami,
  • na lepenie sa môžu použiť iba lepidlá schválené výrobcom tepelnoizolačného systému na lepenie sivých (grafitových) izolantov EPS. Pri nejasnostiach je potrebné druh lepiaceho tmelu konzultovať s výrobcom systému. Grafit pôsobí ako mierny separátor a niektoré lacné menej kvalitné tmely nemusia mať potrebnú priľnavosť,
  • pre fasádne systémy so sivým polystyrénom je obzvlášť potrebné dodržiavať zásadu – používať iba certifikované systémy ETICS a iba tie komponenty a postupy, ktoré sú uvedené v pokynoch výrobcu,
  • predpokladom na to, aby tepelnoizolačný systém vykazoval deklarované vlastnosti je potrebné, aby zateplenie realizovala kvalitná firma, ktorá je držiteľom licencie. Licencie udeľuje inšpekčný orgán – TSÚS,  v súlade s STN 73 2901.