Sadrokartónové systémy

Stena

Sadrokartónové systémy suchej vnútornej výstavby sú určené pre širokú oblasť využitia v interiéroch, a to tak v novostavbách, ako aj pri rekonštrukciách a pri opravách bytových, občianskych a priemyselných stavieb.

Predsadené steny sa používajú na estetické vylepšenia existujúcich povrchov, zvýšenie hodnôt tepelno-izolačných vlastností a nepriezvučnosti stien, prípadne na vytvorenie medzipriestoru na vedenie inštalácií, čo je obzvlášť vhodné pri rekonštrukciách (napr. v panelových domoch). Dutinu vo vnútri konštrukcie je možné využiť k vedeniu inštalácií všetkých druhov. Ideálne rovná plocha steny potom môže byť ľahko opatrená zvoleným druhom interiérového náteru či nalepenou tapetou .

Základné výhody:

  • nízka hmotnosť
  • rýchly postup stavby
  • suchý proces výstavby
  • ľahká opracovateľnosť povrchov
  • rovnosť konštrukcií
  • nepriezvučnosť
  • udržiavanie vnútornej mikroklímy

Strop

Sadrokartónové systémy suchej vnútornej výstavby je možné využiť na montáž podhľadov a podkrovných konštrukcií. Konštrukcie obkladov stropov slúžia predovšetkým na zakrytie prípadných poškodených miest existujúceho stropu alebo nahrádzajú omietku. Zavesené podhľady navyše umožňujú zníženie stropu. Tieto konštrukcie slúžia aj na vytvorenie priestoru pre vedenie potrebných inštalácií. Spojením s minerálnou vlnou ako izoláciou, dosiahneme výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností miestnosti. Podhľadové systémy a konštrukciu je možné umiestniť priamo na akýkoľvek nosný strop a môžu slúžiť aj ako základ pre ďalšie úpravy, napr. maľovanie, tapetovanie. Sú určené aj na renovácie či zakrytie poškodených stien.

Podhľady zo sadrokartónových dosiek

Sadrokartónové podhľady  sú nenosné interiérové konštrukcie, montované pod nosné stropy budov. Z estetického hľadiska môžu byť jednoduché – rovné, alebo rôzne stupňovité príp. s obvodovými rímsami pre využitie skrytých svietidiel.

Podkrovie

Prestavba nevyužitých podkrovných priestorov ponúka možnosti rozšírenia či získania nových obytných miestností. Je to výborný spôsob ako rýchlo a lacno získať potrebné priestory na bývanie. V niektorých prípadoch prestavby podkrovia alebo pri prácach charakteru prestavby nie je potrebné stavebné povolenie. Vstavané povaly zahrňujú horizontálne, šikmé a vertikálne obvodové konštrukcie obytného podkrovia. Pre výstavbu obytných podkroví sú sadrokartónové konštrukcie ideálnym riešením. Jednotlivé miestnosti je možné bezprostredne po dokončení obývať. Podkrovné konštrukcie sú konštrukcie, ktorých úlohou je zabezpečiť tepelnú izoláciu priestoru.

Sadrokartónové priečky

sú rovnocennou alternatívou murovaných, nenosných, vnútorných stien. Montované priečky možno veľmi rýchlo inštalovať. Pri eventuálnej zmene využitia priestoru môžu byť priečky veľmi ľahko demontované. Montáž okrem tmelenia škár je suchým procesom. Rovný povrch stien je okamžite pripravený na maľbu. V dutom stenovom priestore sa vedú elektrické a iné inštalácie a taktiež sú vyplnené priečkovou tepelnou a zvukovou izoláciou. Konštrukcia priečky sa skladá z UW a CW profilov zodpovedajúcej šírky. Zvislé CW profily sa stavajú v osovej vzdialenosti 600 mm. Môžu byť z konštrukčných dôvodov umiestnené aj bližšie, napr. pri stavaní veľmi vysokých a inštalačných priečok. Opláštenie závisí od požiadaviek jednotlivých stavieb. U štandardných systémov je to zvyčajne jedno- alebo dvojvrstvové opláštenie sadrokartónovou doskou. Pri požiadavke na zvýšenú požiarnu odolnosť sa používajú ohňovzdorné dosky.  Viacvrstvovým opláštením dosahujeme veľmi vysokú stabilitu priečky.