Rekonštrukcia končí správnou likvidáciou odpadu

Snaha oživiť vzhľad nášho bývania a zlepšiť jeho celkovú kvalitu vyžaduje vykonanie rekonštrukcie. S ňou však súvisí mnoho odpadu, ktorý je po ukončení práce potrebné správne zlikvidovať.

Skôr než sa začneme tešiť z očakávaného výsledku rekonštrukcie, musíme dokončiť všetky úlohy. S renováciou totiž nesúvisia len samotné pracovné postupy, ale takisto aj likvidácia odpadu, ktorý je bežnou súčasťou týchto prác a takmer vždy sa vyprodukuje v hojnej miere. Našou úlohou je zbaviť sa ho, ale pozor! Pri likvidácií by ste mali dodržiavať správny spôsob a v záujme zodpovedného prístupu voči ľuďom a životnému prostrediu odvážať každý kúsok odpadu tam, kam patrí.

Dobrá firma sa o odpad postará

Na trhu pôsobí mnoho firiem, ktoré berú zodpovednosť za likvidáciu stavebného dopadu ako samozrejmosť. Ich zamestnanci presne vedia ako naložiť s jednotlivými materiálmi a kam ich odviesť. Majitelia, ktorí si vybrali takú firmu, majú o jednu starosť menej, no ostatní sa musia pripraviť na svojpomocnú likvidáciu. Pri tej treba dodržiavať zopár pravidiel, vďaka ktorým sa môže odpad triediť a v prípade potreby recyklovať.

Odpad trieďte podľa materiálov

Základom správnej likvidácie je rozdeliť odpad podľa jednotlivých materiálov, aby sa mohli vyhodiť správne. Každý z nich má v zberných dvoroch vyhradené miesto, čím sa pomáha ich prípadnej recyklácií. Kvalitnejšie zberne dokonca prijímajú aj toxické materiály, pri ktorých je potreba správnej likvidácie ešte väčšia.

Stavebniny nemiešajte s elektroodpadom

Častou chybou pri likvidácií býva práve nesprávne nakladanie s elektroodpadom. Niektorí majitelia nechápu, že nepatrí k stavebninám a podobne ako iné materiály ho treba separovať.

Likvidácia nebezpečných prvkov

Pri rekonštrukciách sa stretávame s istými prvkami, ktoré treba likvidovať špeciálnym spôsobom. Najlepším príkladom je azbest, ktorý bol v minulosti pri výstavbe využívaný často, no dnes sa ho majitelia snažia kvôli škodlivým účinkom zbaviť.

Objednávka kontajneru

Ak rekonštrukcia prebieha vo väčšom rozsahu, k likvidácií si budete musieť objednať kontajner. Zberne prijímajú 1 m3 stavebného odpadu ročne, takže zvyšok sa môže naložiť do kontajneru a odviezť na skládku.

Pozor na pokuty za priestupok

Nie vždy je jednoduché správať sa seriózne a odpad likvidovať podľa pravidiel, keď musíte čeliť problémami s možnosťou likvidácie. Hlavný problém spočíva v nedostatku zberných dvorov a nedostupnosti skládok, čo vás oberá o možnosť dokončiť celý proces rekonštrukcie v súlade so slušnosťou. Mnohí si tak zjednodušia situáciu a odpad vyhodia buď do bežných kontajnerov alebo v horších prípadoch rovno do prírody. Takéto konanie je nezodpovedné a pokuta 33,- € za priestupok tohto typu je vzhľadom na znečisťovanie prostredia dosť malá.

Bez ohľadu na problémy okolo likvidácie stavebného a iného odpadu sa vždy nájde riešenie ako sa ho správne zbaviť. Často to stojí ďalšie náklady, no s tým treba počítať pred zahájením prác. Druhou možnosťou je spolupráca s firmou, ktorá nielen prevezme renováciu, ale postará sa aj o celú likvidáciu. Takto sa vyhnete zodpovednosti za jeho odvoz a celý proces renovácie sa dokončí bez zbytočných komplikácií.

Zdroj: clanky.topreality.sk