Prečo a ako najlepšie zatepliť povalu?

Povalový priestor je časť domu, na ktorú sa pri rekonštrukcii často zabúda a zostáva nezateplená. Práve cez ňu dochádza k veľkým tepelným stratám. Aby sa im efektívne doskazabránilo, ideálnym riešením je použitie dodatočnej tepelnej izolácie Austrotherm GrEPS Kombi, ktorá dýcha a je ihneď pochôdzna.

Aktuálne požiadavky teplotechnickej normy na tepelný odpor stavebných konštrukcií sú prísne a po roku 2021 budú približne o 50% prísnejšie. Preto investícia do zateplenia, na ktorú sa minie nemalá položka z rodinného rozpočtu, by mala byť použitá rozumne a efektívne. Okrem výmeny okien, krovu, poprípade strešnej krytiny a samozrejme zateplenia obvodových stien netreba zabúdať na povalový priestor, ktorý zostáva často nezateplený. Treba si uvedomiť, že cez nedostatočne zateplené stropné a strešné konštrukcie uniká viac ako 25% tepla. Firma Austrotherm ponúka rýchle a jednoduché riešenie, ktorým získate úspory tepla, Austrotherm GrEPS Kombi.

Zateplenie, ktoré dýcha

Tepelnoizolačné kombinované dosky Austrotherm GrEPS Kombi sa vyrábajú spojením difúzne otvoreného expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami a 10 mm hrubej sádrovláknitej platne. Dosky majú praktický rozmer 1015 x 515 mm, vďaka tomu je s nimi jednoduchá manipulácia a bez problémov sa dajú uložiť do povalového priestoru cez typizované povalové výlezy. Únosnosť dosiek je vysoká – pevnosť v tlaku majú až 1,0 t/m2. Vyrábajú sa v troch hrúbkach 120, 160, 200 mm. Hrúbka dosiek podľa aktuálnej normovej hodnoty tepelného odporu je minimálne 160 mm. „Netreba zabúdať na to, že zateplenie je dlhodobá investícia, preto ak sa rozhodnete zatepliť, odporúčam použiť hrúbku 200 mm, aby bola dodržaná očakávaná prísnejšia norma„, radí Roman Pindeš, produktový manažér Austrotherm.

Ako správne zatepliť povalu?

Dosky sa ukladajú na rovný podklad a v jednom kroku je podlaha povalového priestoru zateplená a ihneď pochôdzna. Ukladanie dosiek je veľmi rýchle a jednoduché, zvládne to každý zručný domáci majster.

 • Dosky sa dajú ukladať pomocou bežného náradia na opracovanie dreva.
 • Podlahu pred montážou platní dôkladne očistite a zbavte nerovností.
 • Prípadné nerovnosti na podlahe, vyrovnajte vrstvou piesku alebo suchým sádrovým podsypom.
 • Na oddelenie pôvodnej podlahy a nových dosiek použite difúzne otvorenú separačnú fóliu.
 • Dosky sa ukladajú tesne vedľa seba, so spojmi na väzbu.
 • Dosky k pôvodnej podlahe netreba nijako lepiť, alebo kotviť.
 • Na dosiahnutie dokonale pevnej podlahy sa odporúča vzájomné zlepenie jednotlivých dosiek vhodným polyuretánovým lepidlom.

Austrotherm GrEPS Kombi je ideálnym riešením pre dodatočné zateplenie povalového priestoru, vďaka ktorému získate nielen úspory tepla, ale aj ihneď pochôdznu povalu. Navyše dosky sú vyrobené zo zdravotne nezávadného materiálu, ktorý dýcha.

Rezanie Austrotherm GrEPS Kombi bežným náradím na opracovanie dreva

rezanie

Ukladanie dosiek Austrothem GrEPS Kombi

ukladanie

Kombinované dosky Austrotherm GrEPS Kombi

 • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
 • Difúzne otvorené = dosky dýchajú
 • Rýchla montáž suchou technológiou
 • Použiteľné pri rekonštrukciách a aj pri novostavbách
 • Ukladanie aj na ťažko dostupných miestach
 • Ihneď po uložení pochôdzne

www.austrotherm.sk

Zdroj: PR článok spoločnosti Austrotherm, s.r.o.