Pre akú strešnú krytinu sa rozhodnúť?

11521-preview-55

PÁLENÁ KERAMICKÁ KRYTINA

ODPORÚČAME POUŽIŤ
Na rodinných aj bytových domoch. Znesie klimatické podmienky na celom území Slovenska a vo všetkých nadmorských výškach. Odoláva mrazu bez ohľadu na svoju nasiakavosť. Patrí medzi najpoužívanejšie strešné krytiny. Hladký povrch škridiel redukuje usadzovanie nečistôt – výhoda v mestách. Na historických budovách sa používa bobrovka.

PÁLENÁ KERAMICKÁ KRYTINA

MONTÁŽ
Ukladá sa na latovanie. Každý druh krytiny má daný tzv. bezpečný sklon použitia (22 až 35°). Ak sa krytina ukladá s menším sklonom, musí byť vytvorená na streche poistná hydroizolácia s debnením alebo vodotesné podstrešie.

VÝHODY
+ životnosť viac ako 100 rokov
+ požiarna odolnosť
+ mimoriadna odolnosť v extrémnych podmienkach
+ dobré akumulačné schopnosti
+ zdravotne neškodná
+ široká paleta tvarov
+ vynikajúca farebná stálosť

NAČO SI DAŤ POZOR
– väčšia plošná hmotnosť

– krehkosť, ľahšie sa pri manipulácii rozbije

BETÓNOVÁ KRYTINA

ODPORÚČAME POUŽIŤ
Najvhodnejšia je do rodinných a bytových domov. Vďaka svojej pevnosti použiteľná aj v oblastiach bohatých na sneh, s výskytom náporových dažďov. V snehových oblastiach sa odporúča krytina s granulátom, ktorý udržuje súvislú vrstvu snehu na streche a vytvára prirodzenú izolačnú vrstvu.

MONTÁŽ
Škridle sa ukladajú na latovanie. Pri sklone 12 až 45° sa škridle nepripevňujú, pri sklone 45 až 60° sa každá tretia škridla pripevní pozinkovanou skrutkou cez otvor v škridle alebo príchytkou škridle, pri sklone 60 až 90° sa každá škridla prichytí pozinkovanou skrutkou alebo príchytkou škridle.
V náročných klimatických podmienkach, ale aj pri sklone profilovanej krytiny nižšom ako 22° sa strecha musí doplniť poistnou hydroizoláciou a debnením.

VÝHODY
+ mimoriadna mechanická odolnosť, trvanlivosť, dlhá životnosť (do 100 rokov)
+ požiarna odolnosť
+ mrazuvzdornosť
+ pomerne dobrá samočistiaca schopnosť
+ široká paleta farieb a tvarov
+ tvarová stálosť

NA ČO SI DAŤ POZOR
– väčšia plošná hmotnosť
– menšia farebná stálosť oproti keramickej krytine

ASFALTOVÉ ŠINDLE

ODPORÚČAME POUŽIŤ
Pri akomkoľvek tvare strechy na rodinných a bytových domoch, na rekreačných stavbách. Patria k lacnejším krytinám s kratšou životnosťou. Kvalitu výrobku zabezpečuje sklená rohož, modifikovaný asfalt a granulový posyp chrániaci povrch šindľa. Pri dodržaní montážneho postupu sa uplatnia v horských aj južných oblastiach Slovenska.

MONTÁŽ
Ukladajú sa na rovné debnenie, ktoré musí byť hladké, pevné, suché a bezpečne pripevnené. Pri sklone strechy 15 až 85° musí byť debnenie pokryté podkladovými pásmi. Šindle sa pripevňujú na debnenie lepením a klincovaním nehrdzavejúcimi klincami s veľkou hlavičkou.

VÝHODY
+ malá plošná hmotnosť
+ jednoduchá manipulácia pri montáži a prípadných opravách
+ široká paleta farieb a tvarov
+ cenovo dostupný materiál

NA ČO SI DAŤ POZOR
– nutnosť plného debnenia a hydroizolácie
– požiarna odolnosť
– životnosť veľmi závisí od kvality

BITÚMENOVÁ (ASFALTOVÁ) KRYTINA

ODPORÚČAME POUŽIŤ
Používa sa hlavne na rekreačné objekty – chaty, záhradné chatky a objekty občianskej vybavenosti, pri strechách s malým sklonom. Lacnejšia krytina s kratšou životnosťou. Vyrába sa z organických vlákien nasýtených bitúmenom (asfaltom). Na trhu je v ponuke vlnitá krytina a krytina v tvare škridle.

BITÚMENOVÁ KRYTINA

MONTÁŽ
Ukladá sa pri sklone 5 až 10° na debnenie, pri sklone nad 10° na latovanie. Kotví sa klincami so širokou hlavičkou. Pri zateplenom podkroví sa musí strešný plášť doplniť poistnou hydroizoláciou.

VÝHODY
+ malá plošná hmotnosť
+ rýchla montáž
+ úspora na nosných prvkoch strechy vďaka nízkej hmotnosti krytiny
+ zdravotná neškodnosť
+ cena

NA ČO SI DAŤ POZOR
– životnosť 40 – 50 rokov
– požiarna odolnosť

VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA

ODPORÚČAME POUŽIŤ
Na rodinné a bytové domy aj na obnovu striech pamiatkových objektov. Je rovnako vhodná do nižšie a stredne položených miest. Nahradila krytinu, ktorá obsahovala azbest. Vyrába sa zo zdravotne neškodného mate­riálu na báze cementu a umelých vlákien.

MONTÁŽ
Ukladá sa na latovanie. Šablóny sa pripevňujú dvomi klincami a jednou víchrovou sponou. Obdĺžniky sa pripevňujú klincami a víchrovou sponou alebo sa vešajú na háčiky. Bobrovky sa vešajú na háčiky. Vlnitá krytina sa pripevňuje na latovanie skrutkami alebo hákmi. Priestor pod ňou musí byť odvetraný. Odporúča sa doplniť strechu vhodnou hydroizoláciou.

VÝHODY
+ dlhá životnosť (100 rokov)
+ malá objemová hmotnosť
+ úspora na nosných prvkoch strechy vďaka nízkej hmotnosti krytiny
+ požiarna odolnosť
+ mrazuvzdornosť
+ možnosť vyskladať atypické strešné tvary
+ rozmerová stálosť,
+ jednoduchá montáž

NA ČO SI DAŤ POZOR
– krehkosť
– náročná oprava, vzhľadom na krehkosť krytiny
– vyššia cena

PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA

ODPORÚČAME POUŽIŤ
Na rodinných domoch a chatách už pri malých sklonoch (od 8°). Lacnejšia, s nižšou životnosťou. Hlučnosť pri daždi možno obmedziť kvalitnejšou izoláciou. Najlacnejšie sú oceľové plechy upravené protikoróznym náterom. Ich životnosť a farbostálosť je obmedzená. Záruky na prehrdzavenie sú mnohokrát obmedzené len na niekoľko rokov. Medené, antikorové a titánzinkové plechy nepotrebujú povrchovú úpravu. Sú však drahé. Plechová krytina sa dodáva v tvare lichobežníkových (trapézových), ohýbaných (tzv. falcovaných) a vlnitých plechov alebo s profilom škridly.

MONTÁŽ
Ukladá sa na latovanie, ku ktorému sa upevňuje skrutkami s tesniacou podložkou. Základnou podmienkou bezproblémovej funkčnosti strechy je výber vhodného typu podstrešnej fólie, ktorý závisí od toho, či je podkrovie zateplené, alebo nie.

VÝHODY
+ malá plošná hmotnosť
+ rýchla montáž

NA ČO SI DAŤ POZOR
– hlučnosť pri dažďoch
– tepelná dilatácia
– oslnenie odrazenými slnečnými lúčmi
– krátka životnosť a farbostálosť oceľových plechov
– nutnosť pravidelného doťahovania skrutiek a obmedzená životnosť tesnení pod skrutkami pri skrutkovanej oceľovej krytine
– obmedzená záruka na prehrdzavenie u mnohých výrobcov