Pozor na chyby pri zateplení podkrovia! Aj tá najlacnejšia stavba môže byť najdrahšia!

Cez strechu dobre zatepleného domu uniká zhruba štvrtina tepla, pri zle zateplenom to môže byť až polovica. Väčší nápor na peňaženku v dôsledku tepelných strát nie je jedinou  pohromou. Oveľa horšie je, keď vám po pár mesiacoch začnú pod strechou vlhnúť a plesnivieť steny.

Nebudeme teraz hovoriť o tom, akým materiálom izolovať podkrovie, pretože všetky majú svoje výhody i nevýhody a ceny sa dnes ustálili tak, že je v podstate jedno, ktorý si vyberieme, lebo vždy prídeme k tomu, že za vyššiu cenu dostaneme väčšiu pridanú hodnotu. Projektant dokáže z každého bežne predávaného materiálu naprojektovať dobrú strechu. Len na orientáciu, ak sa izoluje zvnútra, najčastejšou voľbou sú minerálne izolácie, ak nad krokvami, tak ľudia väčšinou robia izoláciu doskami z polystyrénu. V tomto článku budeme rozoberať vnútornú tepelnú izoláciu (medzikrokvovú a podkrokvovú).

1. Nedostatočná izolácia

Keďže drevo má 4,5-krát vyššiu tepelnú vodivosť ako tepelnoizolačné materiály, treba izolovať aj plochu pod krokvami aspoň štvorcentimetrovou vrstvou izolácie. Tým preušíme tepelný most, ktorým je krokva. Krokvy môžu totiž v zime poriadne vychladnúť, lebo na ne priamo pôsobí mráz. Medzi krokvy teda ukladáme väčšiu časť tepelnoizolačného materiálu. Dvojvrstvové izolovanie je dôležité aj z hľadiska prekrytia škár v jednej či druhej vrstve. Spolu má mať tepelná izolácia hrúbku aspoň 200 mm (pokojne aj 240-300 mm, a to pre prehrievanie v lete, v takom prípade môžeme dať pod krokvy aj hrubšiu vrstvu).

2. Tuhosť verzus podoprenie

Medzi krokvy nie je dobré vkladať ani príliš tuhý materiál, ani príliš mäkký. Mäkké materiály s vysokým tepelným odporom majú tendenciu nedržať medzi krokvami, aj keď ich odrežeme s príslušným presahom (20 mm čadičové, 30 mm sklené vlny). Toto platí najmä pri krokvách so vzájomnými vzdialenosťami 1 m a viac. Nezabúdajme na podoprenie izolácie špagátom alebo drôtom ovinutým okolo klinčekov v krokve. V snahe vyhnúť sa tejto práci je chybou použiť tvrdé fasádne dosky z minerálnej izolácie. Nikdy ich neodrežeme tak presne, aby nevznikli medzery v spoji medzi krokvami, kadiaľ bude prúdiť studený (v lete horúci) vzduch. Budeme ich musieť vystriekať polyuretánovou penou, takže stratíme výhody čisto minerálnej tepelnej izolácie.

3. Extrémne chyby parozábran

Pri skúmaní príčiny poruchy, ktorá sa prejaví plesnivými sadrokartónovými podhľadmi, sa neraz objavia hrubé zanedbania stavebných prác. V konštrukcii napríklad úplne chýba parotesná vrstva, robotníci na ňu proste zabudli. Alebo nie je umiestnená okolo tzv. výlezu nad podkrovím. Dôsledkom je, že v izolácii sa začne zrážať voda, a ak sa nestíha odpariť, vznikajú problémy s vlhkosťou v byte. Rovnako aj pri chybe, keď sa nezlepia jednotlivé kusy parozábrany špeciálnou páskou v dôsledku náhlivej práce. Keď už sú namontované sadrokartónové podhľady, tak sa príde na to, že „veď sme zabudli zlepiť parozábrany!“. Veľkou chybou je namontovanie strešnej fólie namiesto parozábrany a ešte k tomu s takou orientáciou, že do tepelnej izolácie sa para dostáva, ale naspäť už nemôže prenikať, teda odpariť sa smerom do interiéru.

4. Menšie chyby parozábran

Ak hovoríme o menších chybách, treba to chápať relatívne, pretože aj pri malej netesnosti sa do tepelnej izolácie dostane veľké množstvo vody v podobe vodnej pary. Čiže aj drobná chyba môže zapríčiniť ťažké následky. Veľmi často sa parozábrana prepichne pri montáži podhľadov skrutkami. Dierku treba hneď zalepiť špeciálnou páskou na spájanie parozábran. Spájanie parozábrany obyčajnou alebo nesprávnou lepiacou páskou je ďalšou veľmi častou chybou pri zatepľovaní. Netestované pásky nemajú garantovanú životnosť a lepivosť, takže po čase sa môže ľahko stať, že páska sa odlepí a do strešného plášťa začne prenikať vlhkosť. Medzi ďalšie chyby patrí nedostatočná tesnosť spojenia medzi parozábranou a priľahlými stavebnými konštrukciami – napríklad strešnými oknami, priestupmi, komínmi, potrubiami, káblami a pod. Treba si dať pozor aj na výber parozábrany, aby mala dostatočný difúzny odpor, resp. treba vybrať tú, s ktorou rátal projektant.

 

jutaparozabrana

 Montáž parozábrany: jednoduchý spoj parozábrany docielime jednostranne alebo obojstranne lepiacou páskou.

5 Umiestnenie parozábrany

Aby sme pri montáži podhľadov neprepichli fóliu skrutkami, medzi podhľadovou vrstvou a parozábranou ponecháme montážnu medzeru. Vedú sa ňou aj elektroinštalácie. Nie je vždy nutné parozábranu umiestňovať ako poslednú vrstvu. Pokojne ju možno vložiť medzi vrstvy tepelnej izolácie. Pri neskoršej montáži sadrokartónu hrozí menšie nebezpečenstvo prepichnutia skrutkou a pod. Dôležité je nedať ju príliš hlboko, lebo by mohla pod ňou kondenzovať voda, stačí do prvej pätiny hrúbky izolácie, presnejšie do hĺbky, kde je odpor tepelnej izolácie najmenej 4/5 z celkového tepelného odporu strešnej izolácie.

Zdroj: časopis Urob si sám 10/2016, JAGA GROUP, s.r.o.