Plastové okná Vám dokážu ušetriť

Moderné plastové okná umožňujú dlhodobé úspory energie. Ako veľa energie ušetríte, závisí len od vášho výberu. Najefektívnejšie v šetrení tepla sú spoľahlivé rámy a kvalitné zasklenie vhodné pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Okno bude užívateľovi dlhodobo prinášať úspory energie iba vtedy, ak si ešte pred jeho kúpou osvojí matematické minimum. Okno je celistvá konštrukcia, ktorá pozostáva z rámového profilu a zasklenia. O výške úspor energie, ktoré bude okno prinášať, hovorí hodnota súčiniteľa  prechodu tepla oknom a označuje sa ako Uw. Čím je táto hodnota nižšia, tým viac tepla ušetríte.

Súčasná norma požaduje pri novostavbách splnenie hodnoty súčiniteľa prechodu tepla oknom Uw ≤ 1,7 W / (m2 . K) a pri rekonštrukciách Uw ≤ 2 W / (m2 . K). Osadenie okna s kvalitným šesťkomorovým profilom so šírkou aspoň 70 mm a zasklením kvalitným dvojsklom garantuje dosiahnutie normou odporúčanej hranice Ux ≤ 1,2W / (m2 .K). Ide však o súčasný štandard pre bežné domy.

Pripravované zmeny v oblasti európskej legislatívy môžu v tejto oblasti významne zamiešať karty. Je pravdepodobné, že sa normatívne predpisy pre tepelnotechnické vlastnosti okien sprísnia nielen u nás, ale aj na celom európskom trhu natoľko, že vlastnosti súčasných okenných systémov už nebudú vyhovovať novým požiadavkám.

Kvalitné zasklenie je cestou k úsporámDeceuninck 2

Súčiniteľ prechodu tepla okennou konštrukciou významne ovplyvňuje najmä hrúbka a zloženie zasklenia. Na trhu sa bežne možno stretnúť s dvoj- či trojsklami. Na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností sa priestor medzi sklenými tabuľami často vypĺňa vzácnym plynom (argón, kryptón, výnimočne aj xenón).

Z hľadiska funkčnosti okna je dôležitá aj jeho dostatočná povrchová teplota na vnútornej strane. Na jej dosiahnutie je nevyhnutné používať dištančný, tzv. teplý rámček. Mimoriadne dobré výsledky majú rámčeky na materiálovej báze plastov. Účelom osadenia teplého rámčeka je odstrániť kondenzáciu najmä v spodnej časti okenného krídla spôsobenú tepelným mostom. Odstrániť vplyv tepelného mosta na spoji teplého rámčeka  a skla možno väčším zapustením skla do profilu. Rám s vyšším profilom má tiež lepšie izolačné vlastnosti. Na druhej strane však opticky zmenšuje plochu skla.

Okenné tabule v oknách pre nízkoenergetické či pasívne domy by mali obsahovať selektívnu kovovú vrstvu, ktorá bude prepúšťať teplo len jedným smerom. Pre tento typ stavieb je charakteristická orientácia zasklených plôch domu (spoločenské miestnosti, ako je napríklad obývacia izba či jedáleň) smerom na juh a snaha o maximalizáciu tepelných ziskov. Práve tomu pomáha fólia, ktorá spôsobí ako polopriepustné zrkadlo. Slnečné žiarenie prechádza oknom dovnútra domu, kde sa premení na teplo. Smerom von však už neprejde, odrazí sa späť do miestnosti. Aby sa v lete interiér domu príliš nezahrieval, je nevyhnutné zatieniť okná roletami alebo žalúziami. Na tento účel môže poslúžiť  aj presah strechy alebo balkóna nad oknami. Musí byť vypočítaný tak, aby v lete tienil, v zime, keď je slnko nižšie, by už však tieniť nemal.

Okná pre nízkoenergetické domy

Súčasné nízkoenergetické domy vyžadujú osadenie kvalitného šesť- alebo sedemkomorového profilu okenného rámu so stavebnou hĺbkou minimálne 75 až 90 mm. Koeficient prechodu tepla rámom pre nízkoenergetické domy má byť Uf ≤ 1,1 W / (m2 . K), pričom celková priepustnosť slnečného žiarenia by mala byť gmin = 0,5 . Pri oknách pre nízkoenergetické budovy sa ponúka aj možnosť použitia okenného profilu s menšou pohľadovou šírkou, pričom sa jeho komory vypenia izolačnou penou. Osadenie stredového tesnenia nemá veľký vplyv na zlepšenie Uw okna, ale pri nízkoenergetických domoch nás zaujíma aj neprievzdušnosť konštrukcie. Vnútorná povrchová teplota okien zabezpečuje v nízkoenergetických domoch príjemnú klímua zamedzuje roseniu okien.

Okná v energeticky úsporných domoch majú v porovnaní s bežnými domami dôležitú úlohu – zabezpečovať pasívne solárne zisky. (Deceuninck)

Okná v pasívnych domoch 

Vyšší počet komôr prináša zlepšenie tepelnoizolačných vlastností rámu, odolnosť proti povrchovej kondenzácii vody i tvarovú stálosť. Pridávať komory či zväčšovať stavebnú hĺbku rámu však má význam iba do určitej miery. Preto sa prísna hodnota súčiniteľa prechodu tepla okennou konštrukciou pre rámy pri pasívnych domoch Uw ≤ 0,8 W / (m2 . K) dosahuje špeciálnymi technológiami výroby. Bežne sa uplatňujú nasledujúce tri:

  • zabudovanie širšieho viackomorového profilu rámu a/alebo krídla. Na našom trhu sú v ponuke rámové profily, ktoré pri stavebnej hĺbke 96 mm spĺňajú požadované tepelnoizolačné parametre,
  • použitie profilov so špeciálnymi výplňami, Môžu byť vypenené alebo môžu obsahovať špeciálne izolačné vložky, ktoré sa do komôr vkladajú dodatočne,
  • nahradenie bežných oceľových výstuží profilu iným výstužným systémom. Priamo do stien profilu sa zabudovávajú  sklené vlákna, Recyklovateľnou alternatívou je používanie výstuží z kompozitných materiálov, ktoré nevytvárajú tepelné mosty.

Na slovenskom trhu sú v súčasnosti dostupné okenné rámy pre pasívne domy, ktoré získali certifikát od oficiálnej certifikačnej autority, akou je nemecký inštitút pre pasívne domy Dr. Feista v Darmstadte. Pri dosahovaní pasívneho štandardu sa využíva aj synergia rámu s rôznymi typmi zasklenia. Nedostačujúce hodnoty tepelnej prestupnosti rámu možno v niektorých prípadoch zlepšiť extrémne silnými sklami a podobne. Dôležité je uvedomiť si, že priveľa komôr môže viesť k zväčšeniu bežnej šírky okna na neštandardnú – zo 7 až 8 cm na 10 až 11 cm, čo predražuje inštaláciu, zhoršuje vzhľad okna a obmedzuje prístup svetla do miestnosti. Podobný účinok môže mať aj zosilnené zasklenie alebo väčší počet a hrúbka skiel.

Funkcia nie je všetkodeceuninck 3

V segmente plastových okien sa rozpútala farebná revolúcia. Sortiment kvalitných výrobcov ponúka širokú škálu farieb, odtieňov a povrchových úprav plastových rámov. Okrem klasickej bielej sú populárne najmä dekory  dreva. Zvýšený záujem je aj o okná v moderných žiarivých farbách, ktoré korešpondujú s architektúrou stavby. Farebná vrstva má svoje opodstatnenie aj z hľadiska funkcie. Zvyšuje totiž odolnosť rámu proti mechanickému poškodeniu a UV žiareniu.

Milovníci modernej architektúry môžu siahnuť po exkluzívnej povrchovej úprave, ktorá spája nadčasový dizajn hliníkového okna s tepelnoizolačnými vlastnosťami moderného plastového okna. Luxusný lesklý kovový vzhľad plastového okna sa dosahuje pomocou špeciálnej fólie, ktorá obsahuje maličké častice metalického pigmentu odrážajúceho svetlo.  Štruktúra fólie tiež umožňuje veľmi jednoduchú údržbu a čistenie okenných rámov vrátane odstraňovania napríklad graffiti.

Montáž

Okno bude spoľahlivo brániť úniku tepla iba v prípade, že bude správne osadené do obvodovej steny. Správna montáž okna je rovnako dôležitá ako jeho kvalita, predovšetkým pri nízkoenergetických a pasívnych domoch. Od 1. januára 2010 u nás platí norma na správnu montáž okien do stavby STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie.

Nová norma je návodom pre montážnikov a má ambíciu priniesť novú kvalitu v pracovných štandardoch a postupoch na slovenskom trhu. Moderní výrobcovia si uvedomujú problematické miesta v konštrukcii okna, preto sa pri vývoji noviniek orientujú aj na minimalizáciu tepelných mostov, ktoré vznikajú v miestach napojenia okna na obvodové múry. Vyrábajú napríklad dostatočne vysoké profily, ktoré nenarúšajú harmonický vzhľad fasády. Napriek tomu si treba dať pozor najmä na precízne vyplnenie okenných škár kvalitnou montážnou izolačnou penou, utesnenie ostenia parotesnou fóliou z interiéru a difúznou fóliou z exteriéru a na dodatočné zateplenie ostenia izolačnou vrstvou hrubou 30 až 40 mm.

Text: Ondřej Fridrich, marketingový manažér spoločnosti Deceuninck

Foto: Deceuninck