Novinka roku 2016 – Ytong Lambda YQ

ytongSystém stavebných výrobkov Ytong inovoval osvedčený sortiment tepelnoizolačných tvárnic určených na jednovrstvové murovanie a na trh prichádza nová Lambda YQ.

Predstavuje optimálnu kombináciu najdôležitejších vlastností pórobetónu. Tvárnice Lambda YQ sú vyrábané z novovyvinutej triedy pórobetónu Ytong s označením P2-300. Ak ich porovnáme s doteraz najznámejšími tvárnicami Lambda+ s označením P2-350, je zrejmé, že sa podarilo dosiahnuť zníženie objemovej hmotnosti bez výrazného poklesu pevnosti. Presnejšie, pevnosť murovacích prvkov v tlaku fb (EN 772-1) je 2,2 N/mm2 a charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk (EN 1996-1-1) je 1,56 N/mm2. Zníženie objemovej hmotnosti a zlepšenie štruktúry materiálu prinieslo želaný efekt zlepšenia súčiniteľa tepelnej vodivosti vo vysušenom stave λ10, dry = 0,077 W/(m . K), čomu zodpovedá návrhová hodnota λu = 0,083 W/(m . K).

Normové hodnoty aj bez zateplenia

Návrhový súčiniteľ prechodu tepla vypočítaného pre stenu bez omietok s hrúbkou 375 mm s hodnotou Uu = 0,213 W/(m2 . K) spĺňa normovú hodnotu pre obvodové steny po 1. 1. 2016 podľa STN 730540-2 2012. Murivá s hrúbkou 450 a 500 mm sú vhodné na stavbu ultranízkoenergetických domov alebo domov s takmer nulovou potrebou energie, a to aj bez zateplenia.

Realizátorov stavieb určite poteší, že materiál je aj naďalej homogénny, dá sa ľubovoľne rezať a otáčať podľa potreby. Nezanedbateľný je i pokles hmotnosti tvárnic, ktoré sú vďaka úprave rozmerov pri tvárniciach s hrúbkou 450 mm viac ako o štvrtinu ľahšie ako doterajší produkt Lambda+.

Lambda YQ si stále zachováva rovnaké prírodné zloženie, aké poznáme pri Ytongu. Je teda ekologickým materiálom s takmer neobmedzenou životnosťou.

Systémové riešenie

Pre Ytong je typické systémové riešenie, preto spolu s Lambdou YQ uvádza aj ďalšie novinky – tepelnoizolačnú zakladaciu maltu, špeciálnu ľahčenú omietku, výstužnú tkaninu a U-profily YQ. Zakladacia malta účinne obmedzí tepelné mosty medzi základovou doskou a murivom. Pomocou U-profilov YQ je možné zhotoviť preklady bez tepelných mostov až do svetlosti 4 000 mm. Omietka zaistí ochranu steny aj pri dlhodobom striedaní teplôt a vlhkostných pomerov. Omietka sa aplikuje podobne ako lepiace malty na zatepľovacie systémy, ale s tepelnou vodivosťou 0,21 W/(m . K) a faktorom difúzneho odporu μ ≤ 10 ponúka niekoľkonásobne lepšie vlastnosti ako bežné lepiace malty. Spolu s výstužnou tkaninou Ytong tak vytvára povrch bez prasklín zaručujúci dlhú životnosť steny. Vďaka previazanosti všetkých týchto prvkov je s Ytongom možné postaviť celú stenu tak, že sa minimalizuje riziko tepelných mostov a zachovajú sa difúzne vlastnosti materiálu. To znamená, že dom dýcha a reguluje vlhkosť na optimálnu úroveň.

ytong3

 

 

Viac informácií na www.ytong.sk

Zdroj: mojdom.zoznam.sk