KMB SENDWIX – viacvrstvové murivo

SENDWIX vychádza z moderných európskych trendov v stavebníctve a je prvým uceleným systémom viacvrstvových konštrukcií na slovenskom trhu. Prednosti toho sendvičového systémy spočívajú v jeho dokonalých tepelno technických, akustických a statických parametroch, ktorých úroveň si môže projektant ľubovoľne vybrať podľa konkrétnych požiadaviek.

Parametre dosahované jednotlivými konštrukciami SENDWIX pritom začínajú na hodnotách, kde možnosti tradičného jednoplášťového muriva končia. To všetko pri výrazne menších hrúbkach sien ako pri jednoplášťových konštrukciách, čím dochádza k významným úsporám zastavanej plochy.

Systém reaguje na celoeurópsky trend stále sa sprísňujúcich noriem v oblasti energetických úspor a vplyvu stavebníctva na životné prostredie, ktorým jednoplášťové konštrukcie prestávajú rýchlo stačiť. Systém SENDWIX sa skladá z troch základných typov konštrukcie. Jeden typ predstavuje kontaktné konštrukcie s tradičnou omietkovou fasádnou vrstvou (KMB SENDWIX M, KMB SEDWIX P) a prevetrávaný systém s netradičnými fasádnymi povrchmi (KMB SENDWIX L).

Všetky typy konštrukcie sú ďalej spracované a dodávané v 10 až 12 rôznych skladbových variantoch. Tieto varianty ponúkajú premenné hrúbky nosnej steny (175, 200, 240, 290 mm) z vápennopieskových kvádrov a rozdielne hrúbky tepelnej izolácie (120-300 mm).

KMB SENWIX M – kontaktný omietkový systém s minerálnou izoláciou

Tepelnú izoláciu konštrukcie tvorí minerálna vlna s kolmým vláknom. Jej ľubovoľne dimenzovateľná vrstva od 120 do 240 mm umožňuje dosiahnutie tepelného odporu R= 3,3 až         8,02 m2K/W pri celkovej hrúbke steny vrátane vnútornej omietky a zateplenia od 310 mm.

 

kmb-sendwix-M

 

KMB SENDWIX P – kontaktný omietkový systém s polystyrénovou izoláciou

KMB SENDWIX P sa od varianty M odlišuje predovšetkým použitím penového polystyrénu v izolačnom súvrství, vďaka ktorému je použitie systému obmedzené maximálnou výškou objektu v úrovni 22,5 m. Hrúbku tepelnej izolácie je možné voliť po 20 mm v rozmedzí od 120 do 300 mm a tým dosahovať požadované tepelno-technické parametre.

 

kmb-sendwix-P

 

 

KMB SENDWIX L – prevetrávaný systém s minerálnou izoláciou a lícovou prímurovkou

KMB SENDWIX L sa od kontaktných variant odlišuje nielen svojím vzhľadom, ale aj princípom samotnej konštrukcie. Nosnú časť tvorí rovnako ako v ostatných variantoch murivo z vápennopieskových kvádrov SENDWIX hrúbky 175, 200, 240 alebo 290 mm. Pomocou kovových kotiev sú k nosnej konštrukcii pripevnené dosky z minerálnej vlny, ktoré umožňujú dosiahnutie ľubovoľného tepelného odporu stavby podľa požiadaviek investora. Kotviace prvky zaisťujú okrem polohy tepelnej izolácie aj spriahnutie nosnej steny s lícovou prímurovkou z vápennopieskových tehál, do ktorej sú priebežne zamurovávané. Neomietnutá prímurovka z tradičných alebo štiepaných formátov tehál je založená na únosnom základe alebo na nosných konzolách a vodorovné sily vyvolané pôsobením tlaku alebo saním vetra prenášajú do nosnej steny kotviace prvky.

 

kmb-sendwix-L

 

Medzi prímurovkou zo škárovaných tehál v bielej, pieskovcovo žltej,čiernej, šedej alebo zelenej farbe a vrstvou tepelnej izolácie je prevetrávaná vzduchová vrstva hrúbky 40 mm. Na rozdiel od kontaktných systémov, kde vždy dochádza aspoň k obmedzenej kondenzácii vodných pár, je SENDWIX L difúzne úplne ideálnou skladbou. To je však vykompenzované trochu vyššou hrúbkou celej konštrukcie, ktorú zvyšuje vzduchová medzera a 115 alebo 71 mm široká prímurovka.

KMB SENDWIX L je určený pre bytové a občianske stavby bez obmedzenia účelu alebo výšky budovy. Dominantným rysom systému je pohľadová vrstva z atraktívneho lícového muriva v najrôznejších farebných odtieňoch, ktorú je možné použiť samostatne a aj v kombinácii s omietkou a inými materiálmi.

ZDROJ PR článok spoločnosti KM BETA