Inštalačné drážky v tehlovom murive jednoduchšie a ľahšie

tehla 3

Novinky z dielne spoločnosti Wienerberger – tehly Porotherm 25 UNI  a Porotherm 25 UNI Profi vám uľahčia drážkovanie v murive. Majú špeciálne dierovanie navrhnuté tak, aby bolo možné jednoduchým spôsobom vytvoriť tvarovo ohraničené zvisle a vodorovné drážky. Tehly Porotherm 25 UNI a Porotherm UNI Profi čestným uznaním ocenila aj odborná porota stavebného veľtrhu Coneco 2016.

 

 

Stavebníkom výrazne uľahčia prácu, sú určené na výstavbu vnútorných a vonkajších nosných stien. Ich prínosom je jednoduchosť vytvárania tvarovo ohraničených inštalačných drážok a lepšia aplikácia kotviacej techniky. Pálené tehly Porotherm 25 UNI s rozmerom 375x250x238 mm a Porotherm 25 UNI Profi s rozmerom 375x250x249 mm majú v porovnaní so štandardnými tehlami Porotherm 25 a Porotherm 25 Profi inovatívne usporiadanie vnútorných keramických rebier, čo prináša so sebou niekoľko výhod.

Prvou výhodou je, že hmoždinky rovnakej dĺžky prechádzajú väčším počtom rebier. Výsledným efektom je vyššia únosnosť kotvenia v porovnaní so štandardnou 25-kou. Nezanedbateľný vplyv má však aj dĺžka aktívnej zóny použitej hmoždinky a priemer použitej skrutky. Do tehál Porotherm 25 UNI a Porotherm 25 UNI Profi možno použiť rovnaké kotviace prvky ako do iných priečne dierovaných tehál Porotherm.

Ďalšou výhodou nového usporiadania keramických rebier je možnosť jednoduchého vytvárania tvarovo ohraničených zvislých a vodorovných inštalačných drážok. Dierovanie tehál je navrhnuté tak, že v prípade dodržania určitej väzby v murive, budú zvislé dutiny v jednotlivých radoch tehál na seba nadväzovať. Ako pomôcka pri murovaní poslúžia omietacie drážky na lícových plochách tehál. Tie sú rozvrhnuté tak, že výstupky medzi nimi sú priamo oproti keramickým rebrám. Pri murovaní treba vytvoriť takú väzbu, aby výstupky a drážky na lícových plochách tehál boli v jednej línii nad sebou. Vytváranie zvislých drážok je možné pomocou buď drážkovačky alebo jednoducho vyklepávaním keramických rebier pomocou murárskeho kladiva.

 

tehla2

 

Hĺbku inštalačných drážok je možné voliť podľa potreby:

  • po 1. vnútorné rebro: pre káblové rozvody
  • po 2. vnútorné rebro: pre vodovodné potrubie
  • po 3. vnútorné rebro: pre odpadové potrubie od umývadla.

 

Výhodou tehál Porotherm 25 UNI Profi je, že ak dodržíte tento uvedený spôsob murovania, môžete v zvislom smere elektrické káble jednoducho prestrčiť cez jednotlivé rady tehál z jednej krabice do druhej.

Zdroj: Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.