Ideálna tepelná izolácia pre nízkoenergetické a pasívne stavby

Tepelná izolácia je v súčasnosti už bežnou súčasťou každej stavby. Sprísňujúce sa požiadavky na dosahovanie tepelnoizolačných vlastností budov však zapríčiňujú stále väčší dopyt po zatepľovacích systémoch s lepšími vlastnosťami a menšou hrúbkou izolácie. Ideálnym produktom je preto grafitový polystyrén Austrotherm GrEPS, ktorý spĺňa obidve požiadavky, hlavnou je, že má až o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako biely polystyrén. 

gpHrúbka izolácie čoraz viac rozhoduje

Sprísňujúce sa požiadavky na dosahovanie tepelnoizolačných vlastností budov podľa technickej normy STN 73 0540-2, ktoré sú platné od 1. januára 2016 stimulujú zvýšený dopyt po zatepľovacích systémoch, ktoré ponúkajú pri rovnakej hrúbke izolácie lepšie vlastnosti. Blížiac sa k roku 2021 sa tieto požiadavky budú ešte viac sprísňovať.

Grafitový polystyrén vďaka svojim tepelnoizolačným vlastnostiam predstavuje potenciál širšieho využívania v procese zatepľovania. „Zateplená obvodová stena dosiahne o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti v porovnaní s rovnakou hrúbkou obvodovej steny s bielym polystyrénom. To znamená väčšie úspory energie a zároveň výhody z hľadiska jednoduchšej a rýchlejšej realizácie“, vysvetľuje Roman Pindeš, produktový manažér Austrotherm.

Optimálne zvolená hrúbka zatepľovacieho materiálu zrýchľuje a zjednodušuje montáž, nielen pri obvodových stenách, ale aj pri podlahových či strešných konštrukciách. Grafitový polystyrén Austrotherm GrEPS má široké možnosti uplatnenia pri všetkých druhoch stavieb.gp2

Bezpečný a účinný výrobok

Grafitový polystyrén získava svoje jedinečné izolačné vlastnosti prídavkom grafitových častíc, ktoré absorbujú slnečné žiarenie. Pri výrobe polystyrénu sa nepoužívajú žiadne nebezpečné látky, len vodná para. Je 100 % recyklovateľný a spätne využiteľný v mnohých aplikáciách.

Práca s grafitovým polystyrénom je vďaka jeho nízkej hmotnosti veľmi jednoduchá. Materiál nespôsobuje žiadne zdravotné riziká a nie je potrebné pri práci s ním používať žiadne špeciálne ochranné pomôcky alebo nástroje.

Grafitový polystyrén vyrobený na Slovensku 

Spoločnosť Austrotherm  vníma Slovensko ako dôležitý trh s potenciálom rastu najmä v oblasti využívania grafitového polystyrénu. Preto na jar tohto roku rozšírila výrobu o produkt Austrotherm GrEPS. Zabezpečí tak rýchlejšiu a flexibilnejšiu dodávku materiálu zákazníkom. „Zatiaľ čo podiel predaja grafitového polystyrénu predstavuje v Rakúsku 50 %, na našom trhu sa celkovo predaj pohybuje na úrovni 7 %. Ide pritom o materiál s významným potenciálom najmä v súvislosti s napĺňaním požiadaviek smernice Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov“, upresňuje Miloš Klein, konateľ spoločnosti Austrotherm.

Výhody grafitového polystyrénu:gp3

  • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
  • nízka hmotnosť
  • vysoká pevnosť v tlaku
  • jednoduchá manipulácia
  • ideálne pre nízkoenergetické stavby
  • recyklovateľný a nezávadný materiál
  • odolný voči nárazom vetra

ZDROJ: PR článok spoločnosti Austrotherm, s.r.o.