Drevo – hliníkové okná – najvyšší štandard okien súčasnosti ako aj budúcnosti

Pri premýšľaní nad moderným architektonickým vyhotovením okien je vhodné brať do úvahy aj kombinované okenné konštrukcie, napríklad drevo – hliníkové okná. Tie ponúkajú moderný a zároveň estetický vzhľad a navyše, sú vhodné aj do nízkoenergetických a energeticky pasívnych domov.

Z exteriérovej strany okna je použitý hliník – tak si okno zachová čisté línie, v interiéri je zase použité drevo. Hliníkové obloženie chráni prírodné drevo podobne ako ho chránila kôra na dh3strome. Konštrukčné riešenie spojenia hliníka a dreva umožňuje plynulé odvetrávanie priestoru medzi obložením a drevom, nevznikajú tak v ňom podmienky pre tvorbu plesní. Hliník zabezpečuje vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom, voči mechanickým poškodeniam a samozrejme minimálnu náročnosť na údržbu a ošetrovanie extrémne namáhanej exteriérovej strany okenných rámov a drevo zase plní nosnú funkciu okna, taktiež zabezpečuje tepelno – technické parametre okenných rámov a samozrejme esteticky dotvára samotný interiér. Drevo – hliníkové okná sú jednoznačne predurčene pre zákazníkov, ktorí majú veľmi vysoké nároky a očakávania od nových okien, chcú okná s vysokou životnosťou, ale minimálnou starostlivosťou a údržbou.

Drevo – hliníkové okná sú momentálne špička medzi výplňami stavebných otvorov. Je tu skĺbená neprekonateľná estetika dreva a dlhá životnosť hliníkových profilov. Okenný profil je z dh2vonkajšej strany kompletne opláštený hliníkovou kapotážou, čo zabezpečuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi na dlhé desaťročia. Drevo – hliníkové okná sú do nízkoenergetických stavieb vhodné nielen z hľadiska architektonického, ale aj tepelnotechnického. Vďaka hliníkovému oplášteniu majú tieto konštrukcie v porovnaní s ostatnými oknami niekoľkonásobne vyššiu životnosť. Celkové tepelnotechnické vlastnosti týchto profilov sú porovnateľné s drevenými oknami. Najväčší vplyv na súčiniteľ prechodu tepla má, samozrejme, drevená časť okennej konštrukcie, pričom hliníková vonkajšia konštrukcia má podiel na zmene súčiniteľa prechodu tepla na exteriérovej strane drevenej časti okna. Z toho dôvodu je hodnota U pre túto drevenú časť drevo – hliníkových okien lepšia ako pri čisto drevených oknách, čo v celkovom súčte pôsobí priaznivo na tepelnotechnické vlastnosti. Hliníkové profily, keďže sa pripájajú pomocou plastových príchytiek, nevytvárajú prídavné tepelné mosty.

Navyše voľbou vhodného farebného odtieňa drevo-hliníkových okien možno esteticky dotvoriť fasádu domu a dosiahnuť trvale výborný celkový vzhľad stavby, pretože hliníkové obloženie je farebne stabilné. Tieto okná teda ponúkajú maximálnu kvalitu.