Desať odporučení pre správne zateplenú strechu

Nezateplenou alebo nesprávne zateplenou šikmou strechou môže unikať až 30 % energie na vykurovanie. Zateplenie vhodným izolačným materiálom zníži tepelné straty a rokwoolzvýši hodnotu domu. Vhodným izolačným riešením je kamenná vlna, ktorá v porovnaní s ostatnými materiálmi zachováva priedušnosť stien, je odolnejšou voči vlhkosti vzduchu a môže tak predĺžiť životnosť celej konštrukcie. Pre zateplenie šikmej strechy zvoľte izoláciu z kamennej vlny TOPROCK SUPER.

Kamenná vlna ROCKWOOL má skvelé tepelnoizolačné vlastnosti, je nehorľavá a prináša do obytných miestností akustický komfort. Pretože jej vlákna majú vysokú pohltivosť zvuku, minimalizujú šírenie hluku a tlmia nežiadúce zvuky. V porovnaní s inými izolačnými materiálmi má kamenná vlna nízky difúzny odpor, je paropriepustná. Vďaka jej priedušnosti sa v konštrukciách znižuje zadržiavanie vlhkosti, čo minimalizuje riziko vzniku plesní a húb. Je tiež hydrofobizovaná a zároveň odolná proti vlhkosti vzduchu.

Kamenná vlna sa vyrába z prírodných materiálov. Zásluhou prírodných vlastností kameňa si vďaka vyššej objemovej hmotnosti zachováva pružnosť, tvar i hrúbku a zostáva plne funkčná desiatky rokov. Dlhodobá stálosť izolácie z kamennej vlny prispieva k dlhšej životnosti celej strešnej konštrukcie. Dosky či rolované pásy kamennej vlny priliehajú tesne k sebe a eliminujú tak tepelné mosty.

ROCKWOLL preveril na projektoch 10 základných pravidiel pre zateplenie šikmej strechy:

  • na zateplenie sa pozeráme komplexne a berieme do úvahy konštrukčné prvky i skladbu izolačného riešenia vrátane vetracích medzier, parozábrany aj poistnej fólie,
  • pri výbere zatepľovacieho systému venujeme pozornosť typu strechy, polohe domu v teréne s ohľadom na poveternostné podmienky i lokalitu,
  • v konštrukcii každej strechy vytvoríme vetracie medzery, aby bolo zabezpečené prúdenie vzduchu (vetracia plocha siaha od rímsy až po hrebeň strechy),
  • zateplenie šikmej strechy kamennou vlnou v lete nevpustí do domu horúčavu a v zime naopak odizoluje dom od chladu,
  • krokvy vytvárajú tepelné mosty, pre ich elimináciu použijeme viacero vrstiev izolácie,
  • pre zateplenie nad krokvami, ale aj medzi a pod krokvami použijeme pružnú izoláciu, ktorá k sebe prilieha,
  • dbáme na presné upevnenie izolácie, pretože tá sa vibráciami či gravitáciou posúva a môžu vznikať nežiadúce medzery a štrbiny, v ktorých sa zráža vodná para, vzniká voda a tá poškodzuje izoláciu i samotnú konštrukciu,
  • poistná fólia (hydroizolácia) chráni tepelnú izoláciu zo strany strešnej krytiny a je bariérou pre stekajúcu vodu, parozábrana zabezpečuje tesnosť vnútorného plášťa strechy pred vodnými parami a jej umiestnenie vyhodnocuje projektant (uistíme sa, aby nedošlo k zámene ich funkčnosti či aplikácie – správne prelepíme spoje aj napojenie na obvodové steny),
  • jednotlivé vrstvy izolačného systému strechy aplikujeme v priaznivom počasí, aby inštalovaná izolácia nenavlhla a neznehodnotil sa aj ostatný materiál,
  • správnym zateplením sa vyhneme dodatočným nákladným opravám, ktoré môžu byť spojené s demontážou podhľadu, krytiny alebo latovania.

Existuje niekoľko riešení pre zateplenie šikmej strechy. Strešný plášť bez tepelnej izolácie sa odporúča len v prípade nevykurovaného strešného priestoru. „V ostatných prípadoch, kedy je priestor pod strechou využívaný ako obytný, je nevyhnutné navrhnúť vhodné izolačné riešenie. Najčastejšie sa využíva zateplenie medzi a pod krokvami alebo zateplenie nad krokvami,“ hovorí Pavel Matoušek, technický manažér spoločnosti ROCKWOOL.

Klasickým spôsobom zateplenia podkrovia je vkladanie izolácie medzi a pod krokvy. Aplikácia izolácie v dvoch a viacerých vrstvách zodpovedá rastúcim požiadavkám na tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Takto realizované zateplenie má veľkú výhodu vo výraznom obmedzení vplyvu tepelných mostov. Práve vytvorením súvislej vrstvy tepelnej izolácie dochádza k ich minimalizovaniu. Výborným izolačným materiálom pre tento typ zateplenia je kamenná vlna ROCKWOOL. Vyskúšajte komprimovaný rolovaný pás z kamennej vlny TOPROCK SUPER, ktorý je vhodný pre tepelné izolácie nielen klasických, ale i atypických šikmých striech. Je variabilný, pružný a preto jednoducho použiteľný i na ťažko prístupných miestach. Pri rezaní izolantu vzniká minimálny odpad.

Zdroj: ROCKWOLL Slovensko s.r.o.