Čo sa dá robiť na stavbe rodinného domu v zime?

Aj napriek tomu, že zima je predo dvermi, nemusíte všetky práce na svojej stavbe stopnúť. Množstvo činností sa dnes dá robiť, aj keď vonku prituhlo.

Stavba rodinných domov počas zimy sa zaobíde bez sledovania predpovedí počasia azda len pri montovaných domoch, kde sa voda a cement nepoužívajú a kde nie je potrebný proces zima schnutia. V prípade murovaných domov je ideálne začať na jar, aby ste do zimy stihli postaviť hrubú stavbu, ktorú potom počas mrazov necháte „sadnúť“ či „vymrznúť“.  Nuž, nie vždy však máme ideálne podmienky.

Našťastie, dnes už nie je problém v maximálnej miere vylúčiť mokré procesy, a teda sa dá pokračovať v stavbe aj počas zimných mesiacov a pri nižších teplotách. Dokedy je to optimálne, aby sa nám počasie v konečnom dôsledku nevypomstilo v podobe trhlín či popraskaných omietok? Stavbári sa zhodujú v tom, že s výnimkou fasády by sme mali vonku pracovať do teploty -5 °C.

Moderné technológie dnes umožňujú práce, ktoré boli v minulosti prakticky nemysliteľné. Napríklad betónovanie počas zimy.

Plánujte a merajte

Pred začatím stavby je najdôležitejšie naplánovať si postup prác a financovanie. Začína sa vytýčením a výkopovými prácami a po položení a vyhotovení priestupov na elektrické a vodovodné prípojky a uzemnenia môžete betónovať. Ak betónujete v zime, dodržujte prísne podmienky a sledujte teplotu ovzdušia.

Ako sme už spomínali, väčšina stavebných prác sa zastaví pri teplote -5 °C, ale existujú aj technologické postupy na vodorovné konštrukcie, ktoré povoľujú betonáž do teploty -7 a na zvislé konštrukcie dokonca do -10 °C. V týchto prípadoch sa používajú odporové drôty, pomocou ktorých sa konštrukcia ohrieva.

Samotné betónovanie v zime závisí nielen od spôsobu ohrievania, ale aj od kvality a teploty betónu, ktorú treba tiež merať. Do betónov sa pridávajú zmesi proti zamŕzaniu a na urýchlenie tuhnutia a chemických procesov.

Stavbári sa zhodujú v tom, že s výnimkou fasády by ste mali vonku pracovať do teploty -5 °C.

Pevná a ľahká. Tvárnica Lambda YQ sa vyrába z novovyvinutej triedy pórobetónu Ytong s označením P2-300. To znamená, že dosahuje pevnosť v tlaku P2, čo je hodnota vyššia ako 2,2 MPa. Súčasne vyniká nízkou objemovou hmotnosťou 300 kg/m3. Na úspornú prevádzku a výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov je však zásadný najmä nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,077 W/(m . K). Lambda YQ už pri hrúbke 375 mm spĺňa záväzné tepelnoizolačné parametre na obvodových stien platné od začiatku roka 2016.

Pod strechou

Či už si za stavebný materiál zvolíte tehlu, alebo pórobetón, obvodové steny je dobré najskôr zaizolovať proti zemnej vlhkosti. Čo sa týka samotného murovania, aj tu za posledné roky pokročila technológia míľovými krokmi, a ak je teplota nad nulou a nesneží, nemáte dôvod s murovaním prestať. Vtedy sa odporúča murovanie na penu, ktoré je vhodné tiež do teploty -5°.

Práce na streche sa môžu robiť aj počas mrazov, prekážkou môže byť jedine silný vietor či hustý dážď alebo sneženie. Ak je strecha hotová, môžete pokračovať zatepľovaním. Stavebné lepidlá, ktoré sa miešajú s vodou, sa môžu použiť takisto do spomínanej teploty -5 °C, aby sa vytvoril dokonalý spoj medzi zatepľovacím materiálom a stenou.

Premyslená stavebnica. Biely pórobetón vzniká z cementu, kremičitého piesku, vápna a vody. Navyše, obsahuje milióny vzduchových pórov, vďaka čomu sú tvárnice ľahké. Ľahko sa opracovávajú a ich premyslený systém zaisťuje rýchlu a jednoduchú výstavbu. Tvárnice sú nehorľavé, minimalizujú podmienky na vznik plesní a nepodporujú vznik tepelných mostov. Ich výborné tepelnoizolačné vlastnosti umožňujú jednovrstvové murovanie bez zateplenia až do pasívneho štandardu.

Omietky na koniec

Ak je zima mierna a teploty sa dlhodobo držia nad nulou, dalo by sa technicky uvažovať nad vonkajšími omietkami. Počasie sa však môže niekedy zmeniť aj celkom nečakane, preto by ste si mali radšej nechať vonkajšie omietky až na jar. Pokiaľ sú osadené okná a dá sa v dome kúriť, môžete sa pustiť do práce na vnútorných omietkach.

Či sa so stavbou rodinného domu rozhodnete počkať alebo ho budete chcieť postaviť čím skôr, je len na vás. Dnešné stavebné technológie a materiály vám síce uľahčia mnoho práce, určite však zvážte aj riziká, ktoré môžu pri uponáhľanej stavbe vyjsť na povrch.

Nová generácia. Tehla Leier Plan svojím tvarom umožňuje jednoduché, rýchle a presné murovanie hrubej stavby len s tenkou ložnou maltovou škárou 1 mm, čím sa výrazne ušetrí množstvo spotrebovanej malty. Vďaka tomu sú steny po dokončení takmer suché. Ako alternatívu malty môžete na murovanie použiť aj špeciálne penové lepidlo LeierFIX a v tomto prípade je možné murovať až do teploty okolia -5° C. Výhodou murovania z brúsených tehál LeierPLAN je aj ich geometria, ktorá je založená na systéme pero + drážka. Toto umožňuje murovanie bez potreby murovacej malty do zvislej škáry, čím sa šetrí na spotrebe vonkajších a vnútorných omietok. Použiť tieto brúsené tehly môžete nielen na obvodové steny, ale aj na vnútorné nosné konštrukcie a priečky.

Tehla nad zlato. Tehla je prírodný a ekologický materiál, ktorý sa pri stavbách používa už viac ako 6 000 rokov. Má vynikajúce tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti, dlhú životnosť a vypaľovaním si udržiava pevnosť a stabilný rozmer. Je nehorľavá a odolná proti fyzikálnym aj chemickým vplyvom. Tehly umožňujú optimálnu difúziu vodných pár, čím sa predchádza vzniku plesní a zabezpečuje sa zdravé bývanie. Teraz môžete stavať z tehál aj pri mínusových teplotách. 

Malta so zimnou úpravou

Murovacie malty Cemix so zimnou úpravou sa vyrábajú s prísadou, ktorá umožňuje ich tvrdnutie aj pri veľmi nízkych teplotách – do -5 °C. Pri realizácii však musia byť dodržané tieto cemixzásady:

– murovacie tvarovky, tehly alebo iný materiál musia byť dokonale suché, najlepšie prekryté na palete výrobnou fóliou,

– murované materiály sa pred murovaním nesmú kropiť vodou a nesmú byť zamrznuté,

– murovacia malta musí byť uskladnená v suchu a pri teplotách nad -5 °C,

– teplota prostredia pri murovaní musí dosahovať hodnotu, ktorá nie je nižšia ako -5 °C ,

– pri nízkych kladných teplotách od 0 °C do 5 °C nie je nutné ohrievať zámesovú vodu,

– pri murovaní pri teplotách od 0 °C do -5 °C musí byť zámesová voda predhriata na 30 °C,

– po vymurovaní musí byť čerstvo vymurované murivo chránené pred poveternostnými vplyvmi nepremokavou fóliou a teplota nesmie poklesnúť minimálne 14 dní pod -5 °C .

ZDROJ: časopis Môj dom 11/2016