Čo je lacné, to je najdrahšie – pozrite si aj videá!

V mesiaci apríl oslovil našu firmu investor z dôvodu prerobenia nekvalitne realizovaného plotu. Na mieste stavby sme už videli, že situácia je veľmi vážna. Celý plot pôsobil staticky nespoľahlivo, pri malom bočnom zaťažení došlo až k centimetrovým vodorovným výkyvom, ktoré bolo možné pozorovať aj vizuálne. Najvážnejším problémom a hlavnou príčinou nestability konštrukcie bola chýbajúca prepojovacia zvislá výstuž zo základových pásov do  šalovacích tvárnic. Betónová výplň v šalovacích tvárniciach bola vyhotovená ako zmes suchého betónu a frakcií kameniva 0-4 s malým množstvom cementu. Z takej zmesi sa robí poter a nie základy.

Betónový plot bol teda neodborne realizovaný, nespĺňal požiadavky súčasne platných technických noriem STN EN. Konštrukcia plotu trpela takými vážnymi statickými nedostatkami, že pri väčšom zaťažení (napr. nárazový vietor) mohlo by dojsť k jej prevaleniu a tým aj k ohrozovaniu životov ľudí i detí pohybujúcich sa v blízkom okolí oplotenia. Na základe vyššie uvedených poznatkov najoptimálnejším riešením bolo rozobratie celej konštrukcie vrátane základov a komplexná realizácia plotu na novo s dodržaním príslušných technických noriem.

Bohužiaľ pre zákazníka to stálo veľa, veď za realizáciu oplotenia zaplatil dvojnásobne.

Pozriete si videá o nekvalitne realizovaného plotu:

 

 

Fotogaléria na novo realizovaného plotu

011008

 

Prečítajte si naše dobré rady a typy aj o spôsobe správnom betónovaní.