Čo by ste mali zvážiť pred stavbou garáže

To, že pri stavbe domu treba zvážiť aj otázku, čo s autom, je dnes už automatické. I keď sa zdá, že ide o triviálnu záležitosť, predsa len by ste si mali aj pri garáži premyslieť niekoľko dôležitých detailov – ušetríte si tým minimálne zbytočné komplikácie.garaz

Prvým rozhodnutím by malo biť, či sa uspokojíte s prístreškom na auto alebo dáte prednosť garáži – či už samostatne stojacej, alebo takej, ktorá je súčasťou domu. Prístrešok poskytne základnú ochranu pred nepriazňou počasia, nezabezpečí však, aby ste v zime nenastupovali do studeného auta s námrazou na skle. Výhodami sú najmä jednoduchosť, nízka cena a rýchla realizácia. Nevýhodou je nižšia bezpečnosť, k prístrešku však možno pričleniť malý sklad na náradie či bicykle.

Garáž naproti tomu znamená vyššiu bezpečnosť aj pohodlie, navyše môžete mať v blízkosti auta uložené potrebné náradie, prípadne využívať tento priestor aj ako dielňu. Najkomfortnejším, zároveň však aj najnákladnejším riešením je garáž, ktorá je súčasťou domu. Výhodou je úspora zastavanej plochy a prístup z obytnej časti „suchou nohou“, čo oceníte najmä v nepriaznivom počasí. Takáto garáž môže prakticky poslúžiť aj na iné účely, napr. ako sklad alebo dielňa. Ak je garáž súčasťou domu, treba zvážiť, či bude vykurovaná alebo temperovaná, a podľa toho zvoliť tepelnoizolačné parametre jej obvodových konštrukcií a brány, prípadne steny a stropu, ktoré susedia s vykurovanými priestormi domu. Dôvodom rozhodnutia pre samostatnú garáž môžu byť nižšie či odložené náklady, vhodnejšie umiestnenie na pozemku, alebo to, že ju nechcete temperovať.

Až na hranici so susedom?

Či už chcete garáž takú alebo onakú, mali by ste jej na pozemku nájsť také miesto, aby ste nemuseli zbytočne veľkú časť záhrady obetovať prístupovej komunikácii. Aj keď chcete garáž postaviť dodatočne, mali by ste jej umiestnenie zvážiť ešte pred osadením domu na pozemok. Aj pri garáži pritom musíte dodržať literu zákona, ktorý pri odstupových vzdialenostiach uvádza, že vzdialenosť rodinných domov od spoločenských hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2m. Ak je pozemok úzky, môže byť vzdialenosť medzi rodinnými domami minimálne 4 m v prípade, že v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. Inak je potrebné dodržať odstupovú vzdialenosť fasád minimálne 7 m. Akúkoľvek stavbu možno umiestniť na hranici pozemku len v  takom prípade, ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. Bezproblémové je teda dodržanie dvojmetrovej odstupovej vzdialenosti od hranice pozemku. Pokiaľ chcete postaviť garáž bližšie k susedovi, musíte s ním dohodnúť a váš zámer musí odsúhlasiť aj stavebný úrad.

Potrebujete stavebné povolenie?

Podľa stavebného zákona patrí garáž do 25 m2 zastavanej plochy medzi drobné stavby, stavebné povolenie na ňu teda nepotrebujete. Postačí jej ohlásenie stavebnému úradu a povoľuje sa v režime územného súhlasu. K tzv. Oznámeniu o zámere k vydaniu územného súhlasu pritom nemusí byť priložená projektová dokumentácia vypracovaná autorizovaným projektantom, postačuje prospekt výrobcu alebo dodávateľa, v ktorom je technický popis, pôdorys a pohľady na fasády. Háčik je ale v tom, že malá garáž často nestačí. Autá sú čoraz väčšie, výnimkou nie sú ani dve v rodine a mnohé garáže sa využívajú zároveň aj ako sklad záhradného náradia alebo dielňa. Na garáž s viac ako 25 m2 zastavanej plochy je u potrebné územné rozhodnutie a stavebné povolenie (stavebný úrad môže obe konania zlúčiť). K takejto garáži potrebujete teda aj projektovú dokumentáciu. Praktické je preto vybaviť projekt aj stavebné povolenie zároveň s domom, aj keby mala garáž stáť samostatne a chcete ju dostavať až neskôr. Ušetríte tým peniaze aj čas.

Pamätajte na prípojky

V garáži by určite nemal chýbať rozvod elektriny a osvetlenie, praktické však môžu byť aj prívod vody a kanalizácia, prípadne vykurovanie, najmä ak chcete garáž využívať aj ako dielňu. Garáž musí byť v každom prípade dostatočne odvetraná – vykurovanú a temperovanú garáž je najlepšie vetrať pomocou vzduchotechniky, nevykurovaná musí byť vybavená vetracími otvormi umiestnenými na protiľahlých stranách (ideálne oproti bráne, pod stropom a pri podlahe).

Dnes už je štandardom pevná a odolná podlaha (či už z betónu, alebo cementového poteru chráneného epoxidovým náterom, z liatych materiálov alebo protišmykovej dlažby), ktorá sa lepšie upratuje, praktické sú žľaby na odvod vody. A netreba zabúdať ani na spevnenie prístupovej cesty, či už niektorým typom exteriérovej dlažby, alebo zatrávňovacími tvarovkami, aby sa po daždi nezmenila na blatový „tankodrom“.

Z čoho bude?

Voľba materiálu a konštrukcie určuje tepelnoizolačné vlastnosti garáže, a tým aj možnosti je ďalšieho využitia – napríklad ako celoročnej dielne. Ovplyvní však aj to, či budete môcť na steny jednoducho upevniť police alebo háky na bicykle, prípadne vytvoriť pod stropom priestor na uloženie sezónnych predmetov. Najjednoduchším (aj najlacnejším) variantom samostatne stojacich garáží sú montované, drevené či plechové, prípadne prefabrikované betónové garáže. Tak ako pri všetkých unifikovaných riešeniach sa však musíte zmieriť s istými obmedzeniami a uniformnosťou. Širšie možnosti môžu ponúknuť murované garáže postavené na mieru, či už z tehál, alebo z pórobetónu. Pre všetky typy garáží, aj pre jednoduché montované, budete pritom potrebovať základovú dosku, alebo aspoň základové pásy.

Odborník radí

Ľubomír Valenta

Lomax

Stropné závesy musia byť naozaj napevno

V závislosti od rozmerov môže garážová brána vážiť až niekoľko stoviek kíl. Preto je veľmi dôležitý stav stropu a nosných stien. Za ideálne materiály možno považovať tehlu, betón, tvarovky, pórobetón alebo robustnú drevenú konštrukciu. Nevhodné sú naopak sadrokartón, heraklitové dosky alebo polystyrén. Podobné je to pri strope – za vyhovujúce možno považovať keramické, betónové či panelové stropy. Vyhnúť by ste sa však mali montáži do nesúdržných stropných konštrukcií alebo podhľadov.

Bránu si nenechajte nakoniec 

Nejde totiž len o výber vzhľadu, ktorý bude ladiť s domom, ale aj o priestor, ktorý potrebujú rôzne typy brán pri otváraní, rozmery otvoru (vrátene ostenia a nadpražia) a stavebnú pripravenosť, ktorá sa pri nich vyžaduje. Všetky tieto záležitosti by ste mali vopred konzultovať d dodávateľom.

Kedysi typické krídlové brány sú dnes skôr výnimkou a patria k atypickým výrobkom. Najčastejšie sa používajú sekciové brány, ktoré sa pri otváraní posúvanú po vodiacich koľajniciach pod strop garáže. Ak nie je pod stropom dostatok miesta, riešením môže byť posuvná brána, priestorovo najúspornejším moderným variantom sú rolovacie brány. Bežným štandardom je dnes elektrický pohon, preto je dobré premyslieť si aj možnosti systémového riešenia, pomocou ktorého sa bude ovládať aj vjazdová brána, tienenie či osvetlenie. Výhodné je vybrať si všetko od  jedného dodávateľa, vyhnete sa tak viacerým ovládačom a získate praktický kompatibilný systém.

Čo sa hovorí stavebný zákon

Stavba garáže sa podľa novely stavebného zákona považuje za drobnú stavbu, pokiaľ jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a nie je vyššia než 5 m, alebo hlbšia než 3 m. Pri drobných stavbách postačí ohlásenie obci, ktorá podľa stavebného zákona vykonáva právomoc stavebného úradu. K oznámeniu je potrebné pripojiť jednoduchý situačný výkres. Obec po ohlásení drobnej stavby písomne oznámi stavebníkovi, že proti je uskutočneniu nemá námietky. V jej právomoci je však aj určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Spôsoby otvárania garážových brán

Sekciová brána je zložená z vodorovných panelov – sekcií, ktoré sa pri otváraní zasúvajú po vodiacich koľajniciach pod strop garáže. Sekcie sú izolované polyuretánovou penou. Do sekciovej brány možno vsadiť presvetľovacie prvky či dvere, aby ste nemuseli vždy otvárať celú bránu.

 

images

 

Posuvná brána je zložená zo zvislých panelov, ktoré sa pri otváraní zasúvajú k stene garáže, takže nepotrebujú miesto pod stropom ani minimálnu výšku nadpražia. Výhodou je, že ju netreba otvoriť celú, ak prechádzate napríklad len s bicyklom.

 

brana

 

Rolovacia brána si vyžaduje najmenej priestoru a bez väčších stavebných úprav ju možno namontovať aj dodatočne, napríklad pri rekonštrukcii. Nevýhodou sú horšie tepelnoizolačné parametra.

 

images (1)

 

 

ZDROJ časopis Môj dom