Akú izoláciu vybrať na zateplenie obvodovej steny, strechy?

IMG_1289

Pri výbere izolácie je potrebné ujasniť si, na aký účel má byť izolácia použitá a aké by mala mať vlastnosti. Rovnako aj to, aký materiál by ste chceli použiť a aká hrúbka izolácie je pri danej konštrukcii odporúčaná.

Na začiatku si treba položiť niekoľko základných otázok. Chcete použiť izoláciu na zateplenie šikmej alebo plochej strechy, vytvorenie kontaktnej alebo odvetranej fasády, zateplenie priečok a predsadených stien, podlahy či sokla? Chcete zabrániť iba únikom tepla alebo aj zlepšiť akustické vlastnosti a požiarnu bezpečnosť? Akým podmienkam bude tepelná izolácia vystavená? Pôjde iba o výplňový materiál alebo musí niesť napríklad celú váhu podlahy? K dispozícii je veľa možností, a preto je dôležité si hneď na začiatku rozhodovania ujasniť, aké sú vaše požiadavky a očakávania.

Čo na obvodové múry?

Na zateplenie obvodových stien domu je k dispozícii široká škála možností. Pri kontaktnom zateplení obvodového muriva sa z bežne dostupných materiálov môžete rozhodnúť pre biely či sivý polystyrén, minerálnu vlnu zo sklených alebo kamenných vlákien. Či chceme zatepliť nový dom alebo plánu­jeme rekonštrukciu staršieho domu, či je murivo suché alebo sú steny vlhké.

Ak sa chystáte rekonštruovať rodinný dom, dôležitým faktorom je minimálne dodatočné zaťaženie obvodovej konštrukcie domu, čo v praxi znamená, že tepelná izolácia by mala mať čo najnižšiu hmotnosť. Najľahší z porovnávaných materiálov je polystyrén, následne sklená minerálna vlna, ktorá je až o polovicu ľahšia ako kamenná minerálna vlna.

Na šikmú a plochú strechu

Pri šikmých strechách je rozhodovanie obdobné. Mali by ste zvážiť požiadavky na teplo, akustiku, spôsob zateplenia. Môžete sa rozhodnúť pre jeden z nasledujúcich spôsobov: zateplenie nad krokvami, nad a medzi krokvami alebo medzi a pod krokvami.

Pri výbere materiálu je podobne ako pri obvodovom murive viac možností. Štandardné riešenie predstavuje použitie sklenej vlny. Pri konštrukciách, kde je požiadavka na vytvorenie prevetrávanej medzery medzi tepelnou izoláciou a ďalšou vrstvou, sa sleduje aj parameter triedy tolerancie hrúbky.

Na zateplenie komplikovaných priestorov je možné použiť fúkanú sklenú alebo kamennú vlnu so súčiniteľom tepelnej vodivosti. Výhodou fúkanej sklenej a kamennej minerálnej vlny je, že je nehorľavá aj bez pridania retardéra horenia.

Správna hrúbka tepelnej izolácie je dôležitá

Finálna hodnota tepelného odporu konštrukcie vyplýva z požiadaviek investora a nastavenia projektu. Vyšší tepelný odpor dosiahnete rastom hrúbky tepelnej izolácie alebo zlepšením jeho kvality, teda použitím izolácie s nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti.

Správne zvolená hrúbka tepelnej izolácie má vplyv nielen na úspory vyplývajúce zo zníženia energetických strát, ale aj na životnosť konštrukcie, komfort a zdravie obyvateľov domu.

Kamenná vlna

Tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia vyrábaná z čadičových vlákien. Vhodná na izolovanie obvodového muriva, priečok, podkrovia, podláh, podhľadov a dutín.
+ nehorľavý materiál
+ ľahká opracovateľnosť
+ nízky difúzny odpor, vysoká paropriepustnosť
+ odolnosť proti plesniam, hnilobe a škodlivému hmyzu
+ výborné akustické vlastnosti
+ veľmi vysoká teplotná odolnosť (aj pre protipožiarne obklady)
+ dosky sú hydrofobizované
– pri manipulácii sa odporúča používať ochranný odev
– materiál nie je komprimovaný – vyššie náklady na dopravu
– väčší odpad pre doskový formát

Sklená minerálna vlna

Tepelná a zvuková izolácia vyrábaná zo sklených vlákien. Vhodná na izolovanie obvodového muriva, plochej strechy, podkrovia, podláh, ľahkých stropov a deliacich priečok.
+ nehorľavý materiál
+ ľahká opracovateľnosť
+ nízky difúzny odpor, vysoká paropriepustnosť
+ odolnosť proti plesniam, hnilobe a škodlivému hmyzu
+ výborné akustické vlastnosti
+ komprimovateľný materiál – úspora pri manipulácii, doprave, skladovaní
+ pružný materiál – ľahko sa prispôsobí nerovnostiam konštrukcie, minimálne zaťažuje stavebné konštrukcie
– pri manipulácii sa odporúča používať ochranný odev
– lacnejšie izolácie nedržia medzi krokvami
– menšia akumulačná schopnosť v porovnaní s kamennou vlnou
Orientačná cena od 4,50 €/m2 pri hrúbke 100 mm (v závislosti od typu a vlastností izolácie)

Biely a sivý polystyrén

Tepelná a zvuková izolácia vyrábaná zo styrénu v podobe expandovaného polystyrénu. Vhodná na izolovanie obvodových múrov, plochých striech, plávajúcich podláh a podláh na teréne. Pridaním grafitu vzniká sivý polystyrén, ktorý má pri rovnakej hrúbke lepšie tepelnoizolačné vlastnosti o 20 %, ako biely EPS. Je vhodný na na ultranízkoenergetické budovy aj na budovy s takmer nulovou potrebou energie, resp. pri požiadavke na menšiu hrúbku.
+ zvýšená požiarna odolnosť
+ vysoká pevnosť
+ ľahká maniulácia
– vyšší difúzny odpor
– krehkosť

PUR striekaná izolácia

Tepelná a zvuková izolácia vo forme polyuretánovej peny vyrobená zo základnej suroviny (ropy) s otvorenou bunkovou štruktúrou. Vhodná na izolovanie podkrovia, podláh a stropu.
+ ťažko horľavý materiál
+ vysoká odolnosť proti nízkym a vysokým teplotám
+ odolnosť proti plesniam a hnilobe
– pri aplikácii je potrebné používať špeciálny ochranný odev
– horľavý materiál, trieda reakcie na oheň E

Čo nepodceniť?

Nikdy netreba podceniť návrh, čiže projektovú fázu (najčastejšia chyba bežných stavebníkov), výber samotnej izolácie, vždy je viacero možností. Samozrejme, netreba podceniť samotnú realizáciu a správne vyhotovenie všetkých detailov.

Izolačné dosky PIR

Izolácia na báze polyizokyanurátovej peny (PIR) je tvorená kombináciou uretánových a izokyanurátových väzieb. Ide o veľmi podobný materiál ako známejší polyuretán (PUR). Vhodná na izoláciu striech, podláh, stien, priemyselných hál (hotové celostenové panely s hliníkovým plášťom), ako aj do nadkrokvových systémov šikmých striech.
+ vysoká odolnosť proti ohňu
+ vyššia pevnosť v tlaku ako PUR izolácia
+ menšia tepelná vodivosť
+ vysoká pevnosť
+ odolnosť proti plesniam a hnilobe
– pri veľkorozmerových doskách náročnejšia manipulácia
– tuhá doska sa neprispôsobí konštrukcii
– horľavý materiál, trieda reakcie na oheň E

Ovčia vlna

Tepelná a zvuková izolácia vyrobená zo surovej ovčej vlny s pridaním ekologických aditív proti biologickým vplyvom. Vhodná na izolovanie podkrovia, podláh, fasády, stien, podhľadov a stropov. Izolačné pásy možno použiť na utesnenie škár zrubov a dreveníc.
+ ťažko horľavý materiál
+ ľahká opracovateľnosť
+ difúzne otvorený materiál, vysoká paropriepustnosť
+ odolnosť proti plesniam, hnilobe a škodlivému hmyzu
+ viaže a uvoľňuje vlhkosť
+ pohlcuje škodlivé látky z prostredia
– zápach
– horľavý materiál, trieda reakcie na oheň E

Konope

Tepelná a zvuková izolácia vyrobená z konopných vlákien. Vhodná na izolovanie obvodového muriva, podkrovia, podláh, stropov a priečok. Izolačné pletence možno použiť na izoláciu škár. Vyrábajú sa aj ako voľne sypané vlákna (vhodné na izolovanie ťažko prístupných miest).
+ difúzne otvorený materiál
+ odolnosť proti plesniam, hnilobe
+ odolnosť proti krátkodobému vlhnutiu a starnutiu
+ viaže a uvoľňuje vlhkosť
+ vysoká tepelná akumulačná schopnosť
– vlákna sa ťažšie režú
– horľavý materiál, trieda reakcie na oheň E

Ľan

Tepelná a zvuková izolácia vyrobená z ľanových vlákien, spojiva s pridaním spomaľovačov horenia. Vhodná na izolovanie podkrovia, priečok a stropov. Izolačné pletence možno použiť na izoláciu škár a štrbín, napr. v oblasti okien a dvier.
+ ľahká opracovateľnosť
+ difúzne otvorený materiál
+ odolnosť proti hmyzu
+ viaže a uvoľňuje vlhkosť
+ dobrá spracovateľnosť
+ nedráždi pokožku
– horľavý materiál, trieda rekcie na oheň E
– použitie len v interiéri

Korok

Tepelná izolácia vyrobená z kôry korkového duba. Vhodná na izolovanie obvodových stien, podláh, stropov a priečok. Vyrába sa aj vo forme expandovanej drviny.
+ ťažko horľavý materiál
+ nízky difúzny odpor, vysoká paropriepustnosť
+ dobré tepelnoakumulačné vlastnosti
+ odolnosť proti plesniam a hnilobe
+ rozmerová stálosť
+ antibakteriálne vlastnosti
+ pohlcovanie vibrácií
– premenlivá dostupnosť

Drevovlákno

Tepelná a zvuková izolácia vyrobená z krátkych jemných vlákien mäkkého dreva. Vhodná na izolovanie obvodových stien, podkrovia, podláh, stropu a priečok. Vyrába sa aj v podobe drevených vlákien určených na aplikáciu fúkaním (izolovanie aj ťažko dostupných miest).
+ difúzne otvorené, paropriepustné
+ vysoká akumulačná schopnosť – ochrana pred chladom a prehrievaním
– vysoký obsah prachových častíc
– potrebná profesionálna aplikácia
– horľavý materiál, trieda reakcie na oheň E

Celulóza

Tepelná izolácia vyrobená zo zberového papiera pri impregnácii vlákien špeciálnymi prísadami proti biologickým vplyvom, škodcom a ohňu. Vhodná na izolovanie obvodových stien drevostavieb, podkrovia, stropov, priečok a ťažko dostupných miest. Vyrába sa aj v podobe drviny vhodnej na aplikáciu fúkaním.
+ nízky difúzny odpor, vysoká praropriepustnosť
+ odolnosť proti plesniam, hnilobe a škodlivému hmyzu
+ vysoká ochrana pred chladom a prehrievaním
+ dobre odvádza prípadnú vodu
– potrebná profesionálna aplikácia
– prašnejšia aplikácia
– horľavý materiál, trieda reakcie na oheň E