Ako znížiť náklady na kúrenie? Kozubom alebo pecou?

Mnohí hľadajú ekonomické alternatívy, ako znížiť náklady na kúrenie. Riešenie je poruke. Kozubové pece a kozuby sú jednoduché zariadenia, nenáročné na údržbu a navyše ÚSPORNÉ. Využívajú sa najmä ako doplnkový zdroj tepla.

Konštrukcia kozubovej pece

Kozubová pec zväčša tvorí dvojplášťové teleso pozvárané z ocele s hrúbkou steny 2 až 7mm, a to podľa intenzity budúceho zaťaženia. Vnútorná komora je pritom z hrubších materiálov a zvyčajne chránená šamotovým ohniskom s hrúbkou 30 mm. Šamot v komore udržuje vysokú a stálu teplotu, dôležitú na kvalitné sekundárne spaľovanie. Plechové opláštenie, prírodný mastenec, pieskovec alebo keramické kachlice tvoria vonkajší, teda krycí plášť spotrebiča. Medzi vnútorným a vonkajším opláštením sa nachádza konvekčná komora. Tu prúdi a ohrieva sa vzduch. Odvod splodín z pece zabezpečujú dymovody, ktoré ešte zvyšujú tepelný výkon, respektíve účinnosť vykurovacích telies.

kozub

 

Kozubové vložky

Majú konštrukciu podobnú kozubovým peciam, iba celkový vzhľad a charakter telesa možno upraviť podľa požiadaviek majiteľa a interiéru. Sú náročnejšie na priestor aj financie. Výkon v súčasnosti vyrábaných kozubových pecí a vložiek sa najčastejšie pohybuje od 4 do 12 kW. Možno ho regulovať vpúšťaním vzduchu do spaľovacej komory. Spotrebiče pri výkone 8 kW a hodinovej spotrebe 2,5 kg dreva pohodlne vykúria interiéry s objemom 150 až 200 m3 v dobre zaizolovanom dome.

Komín

Aby pec alebo kozub správne fungovali, je veľmi dôležité mať správne dimenzovaný a pravidelne udržiavaný komín. Pri väčšine kozubov a pecí stačí komínový ťah 10 až 15 Pa (treba prihliadať aj na miesto, kde stojí dom, kopec, respektíve záveterná dolina, záveterný tieň za vyššou stavbou, ale aj na vek a umiestnenie komína) . Nezabudnite aspoň raz ročne dať skontrolovať komín kominárom a pýtajte si o tom aj potvrdenie. Bude potrebné v prípade, že dôjde k požiaru a niekedy si ho vyžiada aj predajca pri prípadnej reklamácií výrobku. Pri kúpe kozuba sa u predajcu včas informujte, kto vám ho príde aspoň raz do roka skontrolovať.

Plechová kozubová pec

Je ideálna na vykurovanie rekreačných zariadení a chát. Kúpte si ju, ak chcete izbu vykúriť rýchlo a neprekáža vám, keď teleso po vyhasnutí rýchlo vychladne. Zaručí teplo v miestnosti do niekoľkých minút.

Kachľová kozubová pec

Vďaka akumulačnému efektu je vhodná do trvale obývaného domu. Táto pec síce vykúri miestnosť neskôr, ale vďaka keramike zabezpečí sálavé teplo ešte dlho po vyhasnutí ohniska. Platí to aj pre teplovzdušný kozub.

kachle

 

Kachľová šamotová pec

Akumulačný efekt je tu ešte výraznejší. Veľká kachľová alebo hlinená stavaná pec sa môže sťať aj primárnym zdrojom tepla v dome.

Ako zakúriť v kozube?

Kúrenie môže byť rôzne a závisí tak od druhu paliva, veľkosti a stupňa sušenia dreva, ako aj od ťahu komína, ktorý býva zase ovplyvnený vetrom, teplotou a pod. .

Kozub treba umiestniť do miestnosti s dostatočným prívodom vzduchu, alebo ak je kozub vybavený napojením na prívod vzduchu z exteriéru, využite radšej túto možnosť. Ako palivo používajte dostatočne vzduchom vysušené polená (max 20%) s dĺžkou asi 25 cm a obvodom 30 cm. Primárny prívod vzduchu musí byť pri zapaľovaní naplno otvorený, inak sa drevo správne nerozhorí.

 • Na dno ohniska položte pár triesok, a krížom pár kusov polien. Na polená položte podpaľovač (drevitá vlna, pepo  atď.). Otvorte sekundárny prívod vzduchu a zapáľte podpaľovač.
 • Keď sa triesky dobre rozhoria, zatvorte prívod primárneho vzduchu. Po niekoľkých minútach regulujete „šupátkom“ sekundárneho vzduchu výšku plameňov. Nezatvárajte prívod primárneho a sekundárneho vzduchu celkom, inak dôjde k nedostatočnému spaľovaniu, produkcii dechtu a vznikne zápach.
 • Ďalšie palivo priložte až vtedy, keď už vidíte, že je v ohnisku pahreba. Nikdy neprekračujte maximálny povolený objem paliva za hodinu. Preťažíte tým kozub a stratíte záruku. Kozub počas kúrenia nenechávajte bez dozoru!
 • Po vychladnutí kozub a popolník vždy dôkladne vyčistite. Dávajte si pozor, kam popol vysypete, pretože ešte aj po pár hodinách môže byť horúci a pri vhodení do odpadkov môže dôjsť k požiaru.

Rozdiely vo vykurovaní

KONVEKCIA

Predstavuje klasický spôsob dodávania tepla do okolia. Prevažuje pri teplovzdušných kozuboch a plechových pieckach. Vzduch ohriaty od vykurovacieho telesa sa prúdením šíri po interiéri. Prúdi z výduchov pece, teplovzdušných mriežok kozuba alebo sa rozvádza potrubím po dome (zložitejšie rozvody podporuje ventilátor s filtračnou jednotkou).

 • VÝHODY
 1. rýchlejšie vykúrenie miestnosti
 2. nižšia hmotnosť spotrebičov
 3. nižšia cena
 • NA ČO SI DAŤ POZOR
 1. bez prikladania spotrebič rýchlejšie ochladne

SÁLENIE

Ťažká keramická kachľová alebo murovaná pec nakumuluje také množstvo tepla, ktoré dlho po tom, ako sa prestane kúriť, sála do interiéru.

 • VÝHODY
 1. minimálna prašnosť
 2. príjemné sálavé teplo
 3. hrejú aj 12 hodín bez prikladania
 • NA ČO SI DAŤ POZOR
 1. dlhší interval nahrievania
 2. vyššia hmotnosť a zaťaženie podlahy
 3. vyššia cena

SÁLENIE MOŽNO ZVÝŠIŤ

Ak chceme zvýšiť sálavú zložku pri teplovzdušnom kozube, možno okolo neho postaviť ťažkú obstavbu napríklad zo šamotových tehál, ktorá teplo dokáže akumulovať a aj sálať.

(text: Marína Ungerová)