Aké zásady dodržať, aby energeticky úsporný dom plnil svoju funkciu?

Aby energeticky úsporný dom spĺňal potrebné parametre a ponúkol svojim obyvateľom komfortný život, je potrebné dodržať určité zásady.

Komplexný prístup

Pamätajte si, že teplo, ktoré z domu unikne, treba do domu znova doplniť a nízkoenergetické a pasívne domy fungujú na opačnom princípe – ak z domu nič neunikne, netreba tam nič dopĺňať alebo len minimálne. Iba zateplenie alebo slnečné kolektory na streche však zo žiadneho domu nízkoenergetický nespravia. Výrazne síce znížia spotrebu energie na vykurovanie, no nízkoenergetický štandard sa tým nedosiahne. Do úvahy treba vziať rozličné faktory – od správneho výberu pozemku a orientácie domu vzhľadom na svetové strany po dobrý projekt, vhodné stavebné materiály a konštrukcie a v neposlednom rade aj kvalitnú realizáciu. Všetko treba vopred detailne naplánovať, pretože ak začnete počas realizácie niečo pridávať a meniť, zbytočne sa stavba predraží a skomplikuje, čo nakoniec predlžuje čas návratnosti investície a môže znížiť efekt, ktorý sa snažíte dosiahnuť.

Faktor tvaru je dôležitýfoto2

Nízkoenergetické a pasívne domy sú väčšinou tvarovo veľmi jednoduché, bez zbytočných výklenkov a zalomení, balkónov, arkierov, vikierov a ník. Tvar predstavuje dôležitý činiteľ v posudzovaní energetickej náročnosti domu. Jednoducho povedané, čím je tvar domu zložitejší, tým je ochladzovaná plocha v pomere k obstavanému priestoru väčšia a tým je vyššia aj spotreba energie na vykurovanie. Je tu aj väčšie riziku vzniku tepelných mostov v stykoch konštrukcií a zvyšujú sa obstarávacie náklady.

Bez teplého kabáta to nepôjde

Energeticky úsporný dom musí byť bez netesností v konštrukciách a tepelných mostov. Obvodný plášť domu, čiže steny, strecha, okná, dvere aj podlahy, by mal mať vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Ponuka stavených systémov určených na výstavbu energeticky nenáročných domov je rozmanitá, napríklad murovaná stavba s kontaktným zateplením, masívna nosná konštrukcia v kombinácii s ľahkými obvodovými prvkami alebo samotné ľahké stavebné systémy obsahujúce hrubú tepelnú izoláciu. Dôležité je vyberať z certifikovaných systémov. Ak v snahe ušetriť skombinujete rôzne komponenty od viacerých výrobcov, výsledkom môžu byť už po prvej zime praskliny, navlhnutá odpadávajúca omietka a iné nedostatky. Najexponovanejším prvkom obvodového plášťa je strecha. Pri dimenzovaní hrúbky izolácie v strešnej konštrukcii sa odporúča pamätať na to, že čím menší je sklon strešnej roviny, tým hrubšia by mala byť tepelná izolácia, napríklad pri pultovej streche so sklonom 10 ° by nemala byť izolácia tenšia ako 30 cm a pri pasívnych domoch by mala mať hrúbku minimálne 40 cm.

Lokalita

Inak treba pristupovať k výstavbe energeticky úsporného domu v severných lokalitách s menším počtom slnečných dní a nižšími vonkajšími teplotami a inak v južnej časti krajiny, kde možno počítať s výraznými pasívnymi slnečnými ziskami.

Orientácia

Okrem správneho posúdenia klimatických podmienok nezabúdajte ani na samotné osadenie domu na konkrétnom pozemku. Správnou orientáciou na svetové strany sa dá výrazne ovplyvniť energetická bilancia domu. Obytné priestory je vhodné orientovať na juh, juhovýchod a juhozápad, aby sa v nich využilo čo najviac tepla zo slnečných lúčov, či už priamym svetlom cez transparentné konštrukcie, alebo akumuláciou v konštrukciách. Obslužné priestory je vhodné zasa orientovať na sever a vytvoriť tak prirodzenú bariéru proti chladu v obytnej časti.

Okolie

Dôležité je vziať pri energetických výpočtoch do úvahy aj vplyv okolitej zástavby a vysokej zelene.

Ekológia

Pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov by nemalo ísť len o ušetrené peniaze za vykurovanie, dôležité je vedieť, že už minimálne alebo žiadne využívanie neobnoviteľných zdrojov energie prináša ekologický efekt.

Blower door test

Ak chcete dosiahnuť parametre pasívneho domu, je nutné v ňom zabezpečiť vzduchotesný obal – tesnosť obvodového plášťa znižuje tepelné straty a vytvára podmienky na využívanie systému teplovzdušného vykurovania s núteným vetraním a rekuperáciou. Tesnosť by mala odolať podmienkam, ktoré vznikajú aj pri silnej víchrici, čo sa meria tzv. Blower door testom. Ani za extrémnych podmienok by výmena vzduchu netesnosťami domu nemala prekročiť šesť desatín objemu domu za hodinu.

Vykurovací systém treba ušiť na mieru

Systém, ktorý by sa dal štandardne aplikovať do energeticky úsporných domov všeobecne, neexistuje. Vykurovací systém a spôsob ohrevu vzduchu a vody v dome by mal byť súhrnom zhodnotených možností a tie sú v každom prípade iné. V nízkoenergetických domoch nejde totiž o bežné zásobovanie teplom, ale skôr o pokrytie zvyškovej potreby tepla. Vhodné je skombinovať pasívne a aktívne využívanie slnečnej energie, optimálne zvolený vykurovací systém a regulované vetranie so spätným získavaním tepla. Uprednostnené by malo byť využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Vetranie musí byť efektívne

Ak sa chystáte investovať do perfektnej izolácie a neprievzdušnosti obvodového plášťa domu,nútené vetranie by malo byť samozrejmosťou. Vetranie oknami je energeticky neefektívne (nie však zakázané, ako si veľa ľudí myslí) a málo vetraný priestor s dokonale utesneným obvodovým plášťom môže prinášať problémy. Ak dom výpočtovo spĺňa kritériá energeticky pasívneho domu, nerealizovanie vetracieho systému ho posunie na úroveň nízkoenergetického domu. Rovnako sa pri nízkoenergetickom dome nedá zaručiť nízkoenergetický štandard bez vetracieho systému.

Text: Ing. arch. Kamila Ďuríková

Zdroj: Časopis môj dom ekoBývanie JAGA GROUP