2 mýty o zateplení fasády

Vlastníci rodinných domov sa v pri zateplení stretávajú s neoverenými informáciami, ktoré sa šíria medzi laickou verejnosťou. Mnohé z nich sú polopravdy vytrhnuté z kontextu. Vybrali sme pre vás dva „zaručené“ argumenty, ktoré sa často objavujú na sociálnych sieťach a diskusných fórach.

1. Zateplenie fasády je neúčinné, teplo vystupuje nahor – stačí vymeniť okná a zatepliť strechu.
Zateplenie domu má byť komplexné, únik tepla sa šíri na všetky strany. Po zateplení strechy a výmene okien ostane práve obvodová stena najchladnejšou plochou v interiéri a najslabším článkom „obálky“ sa stanú škáry spojov tehál, betónové stužujúce vence a nadokenné preklady, ktoré predstavujú tepelné mosty. Keďže už vlhkosť z domu nemôže unikať cez škáry v oknách, zráža sa na chladných častiach stien a vznikajú plesne. Na prievzdušnosť obvodovej steny sú vhodné fasádne dosky z minerálnej vlny. Do 17. júna 2016 môžete využiť akciu na minerálne zateplenie SMARTwall balíkom s fasádnou doskou, ktorá vďaka povrchovej úprave zjednoduší a skráti celkový čas realizácie.

2. Pri jednopodlažných rodinných domoch nie sú potrebné kotvy. Aby bolo zateplenie účinné, treba dodržať správny technologický postup a dosku okrem nalepenia na fasádu aj fixovať k stene. Vhodné je použiť izolačné kotvy na zapustenú montáž s integrovanou izolačnou vrstvou priamo na svojom prítlačnom tanieri, ktoré minimalizujú vznik tepelných mostov.