rockwool-2

Desať odporučení pre správne zateplenú strechu

Nezateplenou alebo nesprávne zateplenou šikmou strechou môže unikať až 30 % energie na vykurovanie. Zateplenie vhodným izolačným materiálom zníži tepelné straty a rokwoolzvýši hodnotu domu. Vhodným izolačným riešením je kamenná vlna, ktorá v porovnaní s ostatnými materiálmi zachováva priedušnosť stien,